Akce 15. prosince 2010

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 13 (15. prosince 2010, změněno na 16. prosince) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 8 (15. prosince 2010) ISP (příhlásit)