Akce 9. prosince 2010

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 9 (9. prosince 2010) 
Hospodářský výbor
č. 7 (9. prosince 2010) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 3 (9. prosince 2010) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
č. 2 (9. prosince 2010) 
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 2 (9. prosince 2010) 
VZP - Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu
č. 1 (9. prosince 2010) 

Semináře

Výbor pro životní prostředí
Transparentní obchodování s vedlejšími produky a druhotnými surovinami (9. prosince 2010) 
Zemědělský výbor
Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice s.p. Lesy ČR od roku 2012 (tzv. Dřevěná kniha) (9. prosince 2010) 
VZP - Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu
Transparentní obchodování s vedlejšími produkty a druhotnými surovinami na komoditním trhu v ČR (9. prosince 2010) ISP (příhlásit)