Akce 25. listopadu 2010

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 10 (25. listopadu 2010) 
Rozpočtový výbor
č. 7 (24. a 25. listopadu 2010) 
Rozpočtový výbor
č. 7, druhá část (24. a 25. listopadu 2010) 
Rozpočtový výbor
č. 7, druhá část (24. a 25. listopadu 2010) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 7 (25. listopadu 2010) 
Výbor pro obranu a bezpečnost
č. 6 (24. a 25. listopadu 2010) 
Výbor pro sociální politiku
č. 5 (24. a 25. listopadu 2010) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 6, změna: 24. 11. je začátek v 10:45. (24. a 25. listopadu 2010) 
RV - Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
č. 2 (25. listopadu 2010) 

Semináře

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Obec přátelská rodině 2010 (25. listopadu 2010) 



ISP (příhlásit)