Akce 3. listopadu 2010

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 8 (3. listopadu 2010) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 5 (3. listopadu 2010) ISP (příhlásit)