Akce 15. září 2010

Zpráva

Výzva k podání návrhů kandidátů (15. 9. 2010)
Předsedkyně Poslanecké sněmovny vyzývá oprávněné subjekty, aby Volebnímu výboru podaly návrhy kandidátů na volbu členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu, do 30.září2010.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 4 (15. září 2010) ISP (příhlásit)