Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 22 (17. prosince 2019)
č. 21 (5. listopadu 2019)

další

Usnesení

č. 146k návrhu na volbu zástupce Veřejného ochránce práv /1/ (5. listopadu 2019)
č. 145K návrhu na volbu předsedy Stále komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny (5. listopadu 2019)
č. 144K návrhu na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení /1/ (5. listopadu 2019)
č. 143K návrhům na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (5. listopadu 2019)
č. 142K návrhu na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky /2/ (15. října 2019)

další


Navigace sekce Volební komiseISP (příhlásit)