Akce výborů 13. listopadu 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Hospodářský výbor
č. 35 (13. listopadu 2019) 
Ústavně právní výbor
č. 51 (13. listopadu 2019) 
Výbor pro obranu
č. 28 (12. a 13. listopadu 2019) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 26 (13. listopadu 2019) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 52 (13. listopadu 2019) 
Výbor pro životní prostředí
č. 22 (13. listopadu 2019) 
Zemědělský výbor
č. 28 (13. a 14. listopadu 2019) 
UPV - Finanční podvýbor
č. 5 (13. listopadu 2019) 
VZ - Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
č. 8 (13. listopadu 2019) 
VZ - Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků
č. 7 (13. listopadu 2019) 
VZ - Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky
č. 4 (13. listopadu 2019) 
ZEV - Podvýbor pro vodní hospodářství
č. 4 (13. a 14. listopadu 2019) ISP (příhlásit)