Akce výborů 24. října 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 10 (24. října 2019) 
ZEV - Podvýbor pro rozvoj venkova
č. 4 (24. října 2019) 
ZAV - Podvýbor pro rozvojovou spolupráci
č. 5 (24. října 2019) 
VEZ - Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
č. 7 (24. října 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Mimořádná 36. schůze bude zahájena 25. října v 9 hodin.
14. schůze (od 31. května 2018) - návrh pořadu schůze, stenoprotokoly (přerušeno)

35. schůze (od 15. října) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy, písemné pozměňovací návrhy, ústní interpelace
ISP (příhlásit)