Akce výborů 23. října 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 47 (23. října 2019) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 50 (23. října 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Mimořádná 36. schůze bude zahájena 25. října v 9 hodin.
14. schůze (od 31. května 2018) - návrh pořadu schůze, stenoprotokoly (přerušeno)

35. schůze (od 15. října) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy, písemné pozměňovací návrhy, ústní interpelace
ISP (příhlásit)