Akce výborů 14. března 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

HV - Podvýbor pro dopravu
č. 13 (14. března 2019) 
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 10 (14. března 2019) 
VSP - Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
č. 6 (14. března 2019) 
VEZ - Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
č. 4 (14. března 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

27. schůze (5. až 27. března 2019) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelace

Schůze Poslanecké sněmovny

Mimořádná 29. schůze bude zahájena 25. dubna v 10 hodin.
14. schůze (od 31. května) - návrh pořadu schůze, stenoprotokoly (přerušeno)

28. schůze (od 16. dubna) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy, písemné pozměňovací návrhy, ústní interpelace
ISP (příhlásit)