Akce výborů 21. března 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 9 (21. března 2018) 
Výbor pro bezpečnost
č. 6 (21. března 2018) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 12 (21. března 2018) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 1 (20. až 22. března 2018) 
VSP - Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
č. 1 (21. března 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

7. schůze (27. února až 21. března 2018) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelace

Schůze Poslanecké sněmovny

Mimořádná 11. schůze bude zahájena 27. března v 15:30.
10. schůze bude zahájena 27. března ve 14 hodin.
ISP (příhlásit)