Akce výborů 16. ledna 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 7 (16. ledna 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

5. schůze (10. a 16. ledna 2018) - pořad schůze, stenoprotokolyISP (příhlásit)