Akce komisí 1. února 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 2 (1. února 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 1 (1. února 2018) ISP (příhlásit)