Časté dotazy: poslanci

Jaký je rozpočet Poslanecké sněmovny?


Rozpočet PS je stanoven pro každý rok zákonem o státním rozpočtu jako kapitola 302. Skutečné čerpání rozpočtu PS je uvedeno ve Státním závěrečném účtu.

Rozpočet PS naleznete na http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=324.

ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)