Parlamentní shromáždění NATO tvoří zákonodárci z 28 členských států NATO, 17 partnerských států a 7 států se statusem pozorovatele. ČR je členem shromáždění od roku 1999, kdy vstoupila do Severoatlantické aliance. Stálá delegace Parlamentu ČR sestává ze 7 stálých členů (5 poslanců a 2 senátorů) a stejného počtu náhradníků. Zastoupeny jsou všechny hlavní politické strany v poměru odpovídajícímu rozložení politických sil v parlamentu.

Parlamentní shromáždění NATO má poradní charakter, jedním z hlavních cílů je posílit spolupráci mezi členskými a přidruženými státy a vytvářet pojítko mezi národními parlamenty členských států a představiteli NATO. Významným rozměrem činnosti je transatlantická vazba, která vytváří prostor pro prohloubení dialogu a spolupráce mezi severoamerickými a evropskými zákonodárci. PS rovněž hraje důležitou úlohu v procesu přijímání nových členů NATO a průběžně připravuje řadu programů, zejména formou specializovaných seminářů, s cílem podpořit rozvíjející se demokracie.

Související informaceISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)