Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 68 (15. června 2017)
č. 67 (1. června 2017)

další

Zápisy z jednání

č. 68 (15. června 2017)
č. 67 (1. června 2017)

další

Usnesení

č. 409k cestě vedení výboru pro evropské záležitosti na V-4 do Maďarska (14. července 2017)
č. 408ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Iniciativa na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečujících osob /kód dokumentu 8631/17, KOM(2017) 252 v konečném znění/ k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU /kód dokumentu 8633/17, KOM(2017) 253 v konečném znění/ (15. června 2017)
č. 407k diskusnímu dokumentu o sociálním rozměru Evropy /kód dokumentu 8717/17, KOM(2017) 206 v konečném znění/ (15. června 2017)
č. 406k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 29. května - 11. června 2017 (15. června 2017)
č. 405k doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017 /kód dokumentu 9234/17, KOM(2017) 503 v konečném znění/ (15. června 2017)

další

Semináře

Evropské fondy (1. června 2017)
Migrace a trh práce (10. května 2017)
Máme se bát islámu? (18. května 2016)
Evropské fondy (18. února 2016)
Setkání poslanců a senátorů s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (15. ledna 2016)

další


Navigace sekce Výbor pro evropské záležitostiISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)