Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 51 (12. května 2016)
č. 50 (28. dubna 2016)

další

Zápisy z jednání

č. 51 (12. května 2016)
č. 50 (28. dubna 2016)

další

Usnesení

č. 281k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 25. dubna – 8. května 2016 (12. května 2016)
č. 280ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě zlepšit společný evropský azylový systém a zdokonalit zákonné možnosti /kód dokumentu 7665/16, KOM(2016) 197 v konečném znění/ (12. května 2016)
č. 279k Národnímu programu reforem České republiky 2016 a Konvergenčnímu programu České republiky (12. května 2016)
č. 278k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 /sněmovní tisk 800/0/ 398 – Všeobecná pokladní správa – v tom: okruh výdajů SR na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP; výdaje na projekty finančních mechanismů EHP a Norska a na Program švýcarsko-české spolupráce; výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci čerpání výdajů na společné programy ČR a EU/FM; výdaje na odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU, čistá pozice ČR vůči EU (bez spol. zemědělské politiky) (viz sešit C) (12. května 2016)
č. 277k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (12. května 2016)

další

Semináře

Reforma ochrany dat v EU a její dopady na ČR (4. září 2015)
Role národních parlamentůkulatý stůl Národního konventu o EU (12. června 2015)
Operační programy pro programové období 2014 - 2020 (7. května 2015)
Setkání poslanců a senátorů Parlamentu ČR s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (21. listopadu 2014)
Aktuální otázky migrace (30. června 2015)

další


Navigace sekce Výbor pro evropské záležitostiISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)