Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 61 (8. a 9. března 2017)
č. 60 (25. ledna 2017)

další

Zápisy z jednání

č. 60 (25. ledna 2017)
č. 59 (15. prosince 2016)

další

Usnesení

č. 347k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 12. prosince 2016 - 22. ledna 2017 (25. ledna 2017)
č. 346k návrhu textu závěrů Konference předsedů parlamentů Evropské unie (25. ledna 2017)
č. 345ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropský obranný akční plán /kód dokumentu 15160/16, KOM(2016) 950 v konečném znění/ (25. ledna 2017)
č. 344k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU /kód dokumentu 14875/16, KOM(2016) 723 v konečném znění/ (25. ledna 2017)
č. 343ke sdělení Komise – Roční analýza růstu na rok 2017 /kód dokumentu 14357/16, KOM(2016) 725 v konečném znění/ k návrhu společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanosti, která doprovází sdělení Komise o roční analýze růstu 2017 /kód dokumentu 14364/16, KOM(2016) 729 v konečném znění/ (25. ledna 2017)

další

Semináře

Máme se bát islámu? (18. května 2016)
Evropské fondy (18. února 2016)
Setkání poslanců a senátorů s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (15. ledna 2016)
Reforma ochrany dat v EU a její dopady na ČR (4. září 2015)
Role národních parlamentůkulatý stůl Národního konventu o EU (12. června 2015)

další


Navigace sekce Výbor pro evropské záležitostiISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)