Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 59 (15. prosince 2016)
č. 58 (14. prosince 2016)

další

Zápisy z jednání

č. 59 (15. prosince 2016)
č. 58 (14. prosince 2016)

další

Usnesení

č. 332ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pracovní program Komise na rok 2017: Pro Evropu, která chrání, posiluje, brání /kód dokumentu13668/16, KOM(2016) 710 v konečném znění/ (15. prosince 2016)
č. 337k návrhu směrnice Rady o společném základu daně z příjmů právnických osob /kód dokumentu 13730/16, KOM(2016) 685 v konečném znění/ (15. prosince 2016)
č. 336k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD /kód dokumentu 12290/16, KOM(2016) 586 v konečném znění/ (15. prosince 2016)
č. 335k nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../... ze dne 8. 9. 2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby /kód dokumentu 12046/16, C(2016) 5663 final/ (15. prosince 2016)
č. 334ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Sedmá zpráva o relokaci a přesídlování /kód dokumentu 14369/16, KOM(2016) 720 v konečném znění/ (15. prosince 2016)

další

Semináře

Reforma ochrany dat v EU a její dopady na ČR (4. září 2015)
Role národních parlamentůkulatý stůl Národního konventu o EU (12. června 2015)
Operační programy pro programové období 2014 - 2020 (7. května 2015)
Setkání poslanců a senátorů Parlamentu ČR s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (21. listopadu 2014)
Aktuální otázky migrace (30. června 2015)

další


Navigace sekce Výbor pro evropské záležitostiISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)