Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 21 (12. prosince 2018)
č. 20 (7. listopadu 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 20 (7. listopadu 2018)
č. 19 (1. listopadu 2018)

další

Usnesení

č. 179k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018 /kód Rady 12112/18, KOM(2018) 633 v konečném znění/ k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady č. 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1624 - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018 /kód Rady 12143/18, KOM(2018) 631 v konečném znění/ (12. prosince 2018)
č. 175ke sdělení Komise Evropské radě, Evropskému parlamentu a Radě - Silnější globální hráč: účinnější rozhodování pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU /kód Rady 12425/18, KOM(2018) 647 v konečném znění/ (12. prosince 2018)
č. 174k Informaci o pozicích, které bude Česká republika zastávat na zasedání Evropské rady ve dnech 13. - 14. prosince 2018 v Bruselu (12. prosince 2018)
č. 172ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2019 - Plníme sliby a připravujeme se na budoucnost /kód Rady 13590/18, KOM(2018) 800 v konečném znění/ (12. prosince 2018)
č. 171k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. listopadu - 5. prosince 2018 (12. prosince 2018)

další

Semináře

Budoucnost evropské migrační a azylové politiky (18. června 2018)

další


Navigace sekce Výbor pro evropské záležitostiISP (příhlásit)