Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 62 (21. března 2017)
č. 61 (8. a 9. března 2017)

další

Zápisy z jednání

č. 60 (25. ledna 2017)
č. 59 (15. prosince 2016)

další

Usnesení

č. 371k parlamentním volbám v Jižní Osetii (21. března 2017)
č. 370k převzetí záštity nad konferencí „Migrace a trh práce" (21. března 2017)
č. 369k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 6. - 15. března 2017 (21. března 2017)
č. 368k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu /kód dokumentu 15817/16, KOM(2016) 811 v konečném znění/ (21. března 2017)
č. 367k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365 /kód dokumentu 14835/16, KOM(2016) 856 v konečném znění/ (21. března 2017)

další

Semináře

Máme se bát islámu? (18. května 2016)
Evropské fondy (18. února 2016)
Setkání poslanců a senátorů s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (15. ledna 2016)
Reforma ochrany dat v EU a její dopady na ČR (4. září 2015)
Role národních parlamentůkulatý stůl Národního konventu o EU (12. června 2015)

další


Navigace sekce Výbor pro evropské záležitostiISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)