Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 66 (25. května 2017)
č. 65 (4. května 2017)

další

Zápisy z jednání

č. 64 (25. dubna 2017)
č. 63 (20. dubna 2017)

další

Usnesení

č. 392ke změně záměru vyslání delegace VEZ v rámci plánu zahraničních styků na rok 2017 (4. května 2017)
č. 391ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků /kód dokumentu 5967/17, KOM(2017) 63 v konečném znění/ (4. května 2017)
č. 390ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Úloha výroby energie z odpadů v oběhovém hospodářství /kód dokumentu 5801/17, KOM(2017) 34 v konečném znění/ (4. května 2017)
č. 389k pracovnímu dokumentu útvarů Komise - Zpráva o České republice 2017 - Průvodní dokument ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině - Evropský semestr 2017: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011 {COM(2017) 90 final} {SWD(2017) 67 final - SWD(2017) 93 final} /kód dokumentu 6540/17, SWD(2017) 69 v konečném znění/ (4. května 2017)
č. 388k Bílé knize o budoucnosti Evropy - Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025 /kód dokumentu 6952/17, KOM(2017) 2025 v konečném znění/ (4. května 2017)

další

Semináře

Evropské fondy (1. června 2017)
Migrace a trh práce (10. května 2017)
Máme se bát islámu? (18. května 2016)
Evropské fondy (18. února 2016)
Setkání poslanců a senátorů s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (15. ledna 2016)

další


Navigace sekce Výbor pro evropské záležitostiISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)