Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 52 (28. června 2016)
č. 51 (12. května 2016)

další

Zápisy z jednání

č. 51 (12. května 2016)
č. 50 (28. dubna 2016)

další

Usnesení

č. 290k uspořádání setkání výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí Visegrádské čtyřky v České republice (28. června 2016)
č. 289ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí /kód dokumentu 7687/16, KOM(2016) 148 v konečném znění/ (28. června 2016)
č. 288k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 706/ (28. června 2016)
č. 287ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Důstojný život: místo závislosti soběstačnost Násilné vysídlování a rozvoj /kód dokumentu 8339/16, KOM(2016) 234 v konečném znění/ (28. června 2016)
č. 286ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitalizace evropského průmyslu Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu /kód dokumentu 8100/16, KOM(2016) 180 v konečném znění/ (28. června 2016)

další

Semináře

Reforma ochrany dat v EU a její dopady na ČR (4. září 2015)
Role národních parlamentůkulatý stůl Národního konventu o EU (12. června 2015)
Operační programy pro programové období 2014 - 2020 (7. května 2015)
Setkání poslanců a senátorů Parlamentu ČR s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (21. listopadu 2014)
Aktuální otázky migrace (30. června 2015)

další


Navigace sekce Výbor pro evropské záležitostiISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)