Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 59 (15. prosince 2016)
č. 58 (15. prosince 2016)

další

Zápisy z jednání

č. 57 (3. listopadu 2016)
č. 56 (20. října 2016)

další

Usnesení

č. 324k návrhu nařízení Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění) /kód dokumentu 10767/16, KOM(2016) 411 v konečném znění/ (3. listopadu 2016)
č. 323ke sdělení Komise o návrhu směrnice, kterou se mění směrnice o vysílání pracovníků, s ohledem na zásadu subsidiarity, v souladu s protokolem č. 2 /kód dokumentu 11529/16, KOM(2016) 505 v konečném znění/ (3. listopadu 2016)
č. 322ke zprávě Komise – Výroční zpráva za rok 2015 o subsidiaritě a proporcionalitě /kód dokumentu 11889/16, KOM(2016) 469 v konečném znění/ ke zprávě Komise – Výroční zpráva za rok 2015 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty /kód dokumentu 11890/16, KOM(2016) 471 v konečném znění/ (3. listopadu 2016)
č. 321k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES /kód dokumentu 10678/16, KOM(2016) 450 v konečném znění/ (3. listopadu 2016)
č. 320k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 – 2020 /kód dokumentu 12184/16, KOM(2016) 604 v konečném znění/ ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Přezkum/revize víceletého finančního rámce na období 2014 – 2020 v polovině období: rozpočet EU zaměřený na výsledky /kód dokumentu 12183/16, KOM(2016) 603 v konečném znění/ (3. listopadu 2016)

další

Semináře

Reforma ochrany dat v EU a její dopady na ČR (4. září 2015)
Role národních parlamentůkulatý stůl Národního konventu o EU (12. června 2015)
Operační programy pro programové období 2014 - 2020 (7. května 2015)
Setkání poslanců a senátorů Parlamentu ČR s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (21. listopadu 2014)
Aktuální otázky migrace (30. června 2015)

další


Navigace sekce Výbor pro evropské záležitostiISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)