Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 68 (15. června 2017)
č. 67 (1. června 2017)

další

Zápisy z jednání

č. 67 (1. června 2017)
č. 66 (25. května 2017)

další

Usnesení

č. 400k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 /sněmovní tisk 1106/0/ 398 – Všeobecná pokladní správa – v tom: okruh výdajů SR na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP; výdaje na projekty finančních mechanismů EHP a Norska a na Program švýcarsko-české spolupráce; výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci čerpání výdajů na společné programy ČR a EU/FM; výdaje na odvody vlastních zdrojů EU do rozpočtu EU, čistá pozice ČR vůči EU (bez spol. zemědělské politiky) (viz sešit C) (1. června 2017)
č. 399k Diskusní dokument o využití potenciálu globalizace /kód dokumentu 9075/17, KOM(2017) 240 v konečném znění/ (1. června 2017)
č. 398k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí /kód dokumentu 7804/17, KOM(2017) 85 v konečném znění/ (1. června 2017)
č. 397k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. - 28. května 2017 (1. června 2017)
č. 396k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu /kód dokumentu 7621/17, KOM(2017) 142 v konečném znění/ (1. června 2017)

další

Semináře

Evropské fondy (1. června 2017)
Migrace a trh práce (10. května 2017)
Máme se bát islámu? (18. května 2016)
Evropské fondy (18. února 2016)
Setkání poslanců a senátorů s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (15. ledna 2016)

další


Navigace sekce Výbor pro evropské záležitostiISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)