Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 56 (20. října 2016)
č. 55 (22. září 2016)

další

Zápisy z jednání

č. 55 (22. září 2016)
č. 54 (15. září 2016)

další

Usnesení

č. 313k cestě delegace VEZ do Švýcarska (28. dubna 2016)
č. 309ke sdělení Komise o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci /kód dokumentu 10014/16, KOM(2016) 385 v konečném znění/ (22. září 2016)
č. 307k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 /kód dokumentu 11313/16, KOM(2016) 468 v konečném znění/ k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty /kód dokumentu 11316/16, KOM(2016) 466 v konečném znění/ k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU /kód dokumentu 11317/16, KOM(2016) 467 v konečném znění/ k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady stanovující (22. září 2016)
č. 306k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize /kód dokumentu 10764/16, KOM(2016) 313 v konečném znění/ (22. září 2016)
č. 314k cestě delegace VEZ na LVI. COSAC na Slovensko (22. září 2016)

další

Semináře

Reforma ochrany dat v EU a její dopady na ČR (4. září 2015)
Role národních parlamentůkulatý stůl Národního konventu o EU (12. června 2015)
Operační programy pro programové období 2014 - 2020 (7. května 2015)
Setkání poslanců a senátorů Parlamentu ČR s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (21. listopadu 2014)
Aktuální otázky migrace (30. června 2015)

další


Navigace sekce Výbor pro evropské záležitostiISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)