Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 16 (24. října 2018)
č. 15 (7. a 8. listopadu 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 14 (26. září 2018)
č. 13 (27. června 2018)

další

Usnesení

č. 66k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu (26. září 2018)
č. 62k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond /Dokument EU č. 10084/18/ (26. září 2018)
č. 65k Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2019 /sněmovní tisk č. 272/ (26. září 2018)
č. 64k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2018 /sněmovní tisk č. 271/ (26. září 2018)
č. 63k Zprávě o zajišťování obrany státu v roce 2017 (26. září 2018)

další

Záznamy z jednání

č. 46Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021 /sněmovní tisk č. 150/ (9. května 2018)

další
ISP (příhlásit)