Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 18 (12. prosince 2018)
č. 17 (20. a 21. listopadu 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 15 (7. listopadu 2018)
č. 16 (24. října 2018)

další

Usnesení

č. 79k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu (21. listopadu 2018)
č. 78k Informace Ministerstva obrany o pozici resortu k plánovaným aktualizacím strategických bezpečnostních a obranných dokumentů (Bezpečnostní strategie ČR, Obranná strategie ČR, Koncepce operační přípravy státního území ČR) (21. listopadu 2018)
č. 77k návrhu poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk č. 50/ (21. listopadu 2018)
č. 76k návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2019 - kapitola 307 - Ministerstvo obrany (21. listopadu 2018)
č. 75k záměrům zahraničních služebních cest výboru pro obranu v roce 2019 (7. listopadu 2018)

další

Záznamy z jednání

č. 46Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021 /sněmovní tisk č. 150/ (9. května 2018)

další
ISP (příhlásit)