O výboru

Diskutováno bylo:

- navýšení dotací u DT 8 a 20

- zelená nafta do živočišné výroby

- vyjednání krizového balíčku z EU a zajištění kofinancování ve výši 100 % z národních peněz

- zamezení tlaku dovozů vepřového masa za podnákladové ceny a přísnější kontroly proti nelegálním a zdravotně nezpůsobilým dovozům

- důsledná aplikace zákona o cenách

- vytvoření strategie dalšího vývoje sektoru vepřového masa

- marketingový fond či nový národní dotační titul na podporu kvality vepřového masa (obdobný titul funguje v oblasti drůbežího masa)
ISP (příhlásit)