Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 22
č. 21 (3. a 4. dubna 2019)
č. 20 (20. března 2019)
č. 19 (20. února 2019)
č. 18 (6. února 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 21 (3. a 4. dubna 2019)
č. 20 (20. března 2019)

další

Usnesení

č. 90k návrhu poslanců Josefa Kotta, Margity Balaštíkové, Mariana Bojko a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 353) Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově zástupce skupiny předkladatelů, zpravodajské zprávě poslankyně Moniky Oborné a po rozpravě (3. dubna 2019)
č. 89k návrhu poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 321) (3. dubna 2019)
č. 88k převzetí záštity nad seminářem „ Kvalita potravin a zdraví spotřebitelů - 2. díl" (20. března 2019)
č. 87k zahraniční cestě delegace zemědělského výboru do Kyrgyzstánu Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově předsedy zemědělského výboru Jaroslava Faltýnka a po rozpravě (20. března 2019)
č. 86k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (sněmovní tisk 216) (20. března 2019)

další

Semináře

Biopotraviny a jejich perspektiva v českém prostředí (21. března 2019)
Voda - sucho (20. března 2019)
Dopad regulace na maloobchodní trh s potravinami (26. září 2018)

další

Ostatní jednání a akce

Přijetí místopředsedy EK pro energetickou unii pana Maroše Šefčoviče (31. května 2018)
Návštěva výstavy NATURA VIVA 2018 v Lysé nad Labem (24. května 2018)
Návštěva Inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce (26. dubna 2018)
Výzkumný ústav rostlinné výroby a Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze 6 – Ruzyni (25. dubna 2018)
Setkání s eurokomisařem pro rozpočet a lidské zdroje Güntherem Oettingerem o víceletém finančním rámci Evropské unie po roce 2020 (5. dubna 2018)

další
ISP (příhlásit)