Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 13 (12. prosince 2018)
č. 14 (23. listopadu 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 13 (12. prosince 2018)
č. 14 (23. listopadu 2018)

další

Usnesení

č. 95k návrhu poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 241) (12. prosince 2018)
č. 97k návrhu termínu a pořadu příští schůze (12. prosince 2018)
č. 96k Výroční zprávě a účetní závěrce Státního fondu kinematografie za rok 2017 (sněmovní tisk 327) (12. prosince 2018)
č. 94k návrhu na udělení znaků a vlajek (12. prosince 2018)
č. 93k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (23. listopadu 2018)

další

Záznamy z jednání

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

další


Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)