Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 12 (7. a 8. listopadu 2018)
č. 11 (10. října 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 11 (10. října 2018)
č. 9 (5. září 2018)

další

Usnesení

č. 90k návrhu termínu a pořadu příští schůze (7. listopadu 2018)
č. 89k návrhu poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 241) (7. listopadu 2018)
č. 88k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 175) (7. listopadu 2018)
č. 87k návrhu rozpočtu na rok 2019 - Státní fond kinematografie (7. prosince 2018)
č. 86k návrhu rozpočtu na rok 2019 - Státní fond kultury ČR (7. listopadu 2018)

další

Záznamy z jednání

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

další


Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)