Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 19 (23. dubna 2019)
č. 17 (3. dubna 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 19příloha (23. dubna 2019)
č. 17 (3. dubna 2019)

další

Usnesení

č. 118k navýšení počtu členů a volbě člena podvýboru pro regionální školství (23. dubna 2019)
č. 117k pověření posl. Miloslavy Rutové k vedení podvýboru pro regionální školství (23. dubna 2019)
č. 116k pověření posl. Karla Raise k vedení výboru do volby předsedy výboru (23. dubna 2019)
č. 115k návrhu termínu a pořadu příští schůze (3. dubna 2019)
č. 114k volbě volební komise pro volbu nového předsedy výboru (3. dubna 2019)

další

Záznamy z jednání

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

další

Semináře

Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská? (20. února 2019)

další


Navigace sekce Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuISP (příhlásit)