Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 15 (14. prosince 2018)
č. 14 (22. listopadu 2018)
č. 13 (8. listopadu 2018)
č. 12 (11. října 2018)
č. 11 (4. až 6. září 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 14 (22. listopadu 2018)
č. 13 (8. listopadu 2018)

další

Usnesení

č. 72Změna záměrů zahraničních cest poslanců výboru v roce 2019 (22. listopadu 2018)
č. 71Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové, Milana Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 273. (22. listopadu 2018)
č. 70Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, sněmovní tisk 241 (8. listopadu 2018)
č. 69Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021, sněmovní tisk 289 (8. listopadu 2018)
č. 68Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019, kapitola Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, sešit G vládního návrhu státního rozpočtu (8. listopadu 2018)

další

Semináře

Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 40 (19. června 2018)

další
ISP (příhlásit)