Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 11 (24. října 2018)
č. 10 (27. září 2018)
č. 9 (4. září 2018)
č. 8upravená (7. června 2018)
č. 7 (5. června 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 11 (24. října 2018)
č. 10 (27. září 2018)

další

Usnesení

č. 47K vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2019, kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (24. října 2018)
č. 46Ke schválení programu 11. schůze volebního výboru Poslanecké sněmovny (24. října 2018)
č. 45k záměru zahraničních aktivit volebního výboru pro rok 2019 (27. září 2018)
č. 44K Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2017 /ST 251/ (27. září 2018)
č. 43K Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2017 /ST 143/ (27. září 2018)

další

Slyšení

Veřejné slyšení kandidátů na volbu na 1 člena Rady České televize a 1 člena Rady Českého rozhlasu (5. června 2018)
Veřejné slyšení kandidátů na volbu na 2 členů Rady Českého rozhlasu a 1 člena Rady České televize (15. března 2018)

další
ISP (příhlásit)