Odborná stanoviska

18.09.2018  Zpráva o fungování přísedících u soudů v pracovněprávní a trestní agendě

18.09.2018  Analýza NSZ - trestní stíhání členů volených orgánů ÚSC

18.09.2018  Stanoviska - tisk 38 - církevní restituce
ISP (příhlásit)