Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 38 (20. března 2019)
č. 36 (20. února 2019)
č. 35 (6. února 2019)
č. 33 (9. ledna 2019)
č. 30 (22. listopadu 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 30 (22. listopadu 2018)
č. 34 (30. ledna 2019)

další

Usnesení

č. 116Zahraniční pracovní cesta ústavně právního výboru do Arménie - revokace (13. března 2019)
č. 115Odborná spolupráce na semináři pod záštitou petičního výboru Poslanecké sněmovny na téma: „Reforma opatrovnického soudnictví" (20. února 2019)
č. 114Převzetí záštity nad konáním semináře na téma „Vládní novela zákona o soudech a soudcích" (20. února 2019)
č. 113Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 337) (20. února 2019)
č. 112Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů (tisk 299) (20. února 2019)

další

Záznamy z jednání

č. 75záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 132) (6. září 2018)
č. 46Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (9. května 2018)
č. 29Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (28. března 2018)

další

Semináře

17. ledna 2019
Exekuční řád – potřebujeme jeho změnu?
13. prosince 2018
Ústavní právo na obhajobu
25. září 2018
Trend druhé šance v insolvenci
6. září 2018
Registry klientských informací a jejich přínos v oblasti prevence exekucí a osobních bankrotů v ČR
27. dubna 2018
Kulatý stůl k problematice novel trestního zákoníku se zaměřením na problematiku „maření spravedlnosti“ a „trestnosti ideologie“

další
ISP (příhlásit)