Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 51 (13. listopadu 2019)
č. 50 (31. října 2019)
č. 48 (18. září 2019)
č. 47 (6. září 2019)
č. 46 (27. června 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 46 (27. června 2019)
č. 43 (15. a 16. května 2019)

další

Usnesení

č. 172Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2020, kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR (13. listopadu 2019)
č. 171Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2020, kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů (13. listopadu 2019)
č. 170Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2020, kapitola 358 - Ústavní soud (13. listopadu 2019)
č. 166Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 229) (31. října 2019)
č. 165Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 411) (31. října 2019)

další

Záznamy z jednání

č. 75záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 132) (6. září 2018)
č. 46Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (9. května 2018)
č. 29Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (28. března 2018)

další

Semináře

14. října 2019
Rozhodování na konci života a eutanázie
21. října 2019
Kumulace trestů
13. června 2019
Přichází nové nulové oddlužení?
23. května 2019
Záruky nezávislosti státního zastupitelství
17. ledna 2019
Exekuční řád – potřebujeme jeho změnu?

další
ISP (příhlásit)