Aktuality

Výjezdní zasedání petičního výboru v Brně (6. 4. 2018)
4. dubna 2018

        Dne 4. dubna 2018 proběhlo výjezdní zasedání členů petičního výboru do Brna. Zde členové petičního výboru jednali s vedením Kanceláře veřejného ochránce práv, Nejvyššího správního soudu ČR a rovněž Ústavního soudu (viz. přiložená pozvánka).

 Dopolední jednání:

       Jednání se za Kancelář veřejného ochránce práv zúčastnila veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., zástupce veřejné ochránkyně práv JUDr. Stanislav Křeček, vedoucí Kanceláře veřejné ochránkyně práv JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D., Vedoucí sekretariátu ochránkyně a její zástupce Mgr. David Slováček, ředitelka právní sekce Petra Zdražilová, dále Miroslav Frýdek a Petra Šuplerová. Smyslem jednání bylo seznámení členů petičního výboru s činností ombudsmana a diskuze nad možnostmi vzájemné spolupráce (viz. přiložená prezentace)

Mezi další témata patřila následující:

  • Možnosti propojení podvýboru pro ochranu práv osob omezených na svobodě s činností ombudsmana
  • Technická novela zákona o veřejném ochránci práv
  • Spolupráce ombudsmana s ombudsmany z dalších evropských zemí
  • Sociálně – právně ochrana dětí

Odpoledne proběhla setkání s:

  • Předsedou Nejvyššího správního soudu České republiky JUDr. Josefem Baxou

Mezi témata diskuze patřila následující:

  • Povědomí veřejnosti o činnosti a funkci NSS
  • Činnost a agenda NSS
  • Nejvyšší rada soudnictví
  • Systém kárné zodpovědnosti a řízení

 

  • Předsedou Nejvyššího ústavního soudu ČR JUDr. Pavlem Rychetským, dr. h. c.

Setkání se zúčastnili také JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc., JUDr. David Uhlíř, JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

JUDr. Pavel Rychetský dr. h. c. představil historii Ústavního soudu, agendu, činnost a fungování soudu a také počet stížností, které na Ústavní soud přicházejí, stejně jako oblasti práva, z nichž největší počet stížností přichází a které jsou na Ústavní soud směřovány.

 

 


No file ./nx/g/h_1lb2.txt

Výjezdní zasedání petičního výboru v Brně (6. 4. 2018)
Výjezdní zasedání petičního výboru v Brně (6. 4. 2018)
Výjezdní zasedání petičního výboru v Brně (6. 4. 2018)
Výjezdní zasedání petičního výboru v Brně (6. 4. 2018)
Výjezdní zasedání petičního výboru v Brně (6. 4. 2018)
No file ./nx/g/e_2lb2.txtISP (příhlásit)