Přijetí zahraničních návštěv

Litva Přijetí delegace SEIMAS Litevské republiky (14. 6. 2018)


Dne 6. června 2018 přijali zástupci mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny delegaci Komise pro etiku a postupy SEIMAS Litevské republiky, vedenou předsedkyní Komise poslankyní Ritou TAMAŠUNIENÉ.

V průběhu setkání byla diskutována zákonná úprava působnosti partnerských výborů a její aplikace v praxi, pozornost byla věnována subjektům majícím právo zákonodárné iniciativy, i právu, zakotveném v Ústavě Litvy, na konání referenda a otázce národnostních menšin.Navigace sekce Mandátový a imunitní výborISP (příhlásit)