Kontakty

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Mandátový a imunitní výbor
Malostranské nám. 7/19
118 26 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 25717 3403, 3561

JUDr. Hana Studničková
tajemnice mandátového a imunitního výboru
tel: 257 174 554
email: studnickova@psp.cz

Michaela Grau
sekretariát mandátového a imunitního výboru
tel: 257 173 403
email: graum@psp.cz

budova F, č. dv. 321
ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)