Usnesení KV

č. 102k Výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018 (12. června 2019) 
č. 103ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/31 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva pro místní rozvoj (12. června 2019) 
č. 104ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/10 - Pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky (12. června 2019) 
č. 105ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/16 - Peněžní prostředky určené na zajištění interoperability na stávajících železničních tratích (12. června 2019) 
č. 106ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/09 - Akce stavebního charakteru prováděné za účelem oprav, modernizace a rozvoje sítě silnic II. a III. tříd na území vybraných krajů, spolufinancované z prostředků Evropské unie a národních zdrojů (12. června 2019) 
č. 107k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018, kapitola 371 - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (13. června 2019) 
č. 108k Výroční zprávě Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí za rok 2018 (13. června 2019) 
č. 109k přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2018 /sněmovní tisk 469/ (13. června 2019) 
č. 110k návrhu termínu a programu 21. schůze výboru (13. června 2019) 
č. 111k informaci generálního ředitele o činnosti příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Zámek Štiřín (13. června 2019) 

<<23456
ISP (příhlásit)