Aktuality

Ocenění osobností čs. letectví a kosmonautiky (18. 3. 2019)
V pondělí 18. března 2019 Rada pro výběr a udělování ocenění týmům a osobnostem za významný a mimořádný přínos a prezentaci čs. letectví a kosmonautiky ve spolupráci s podvýborem pro letectví a vesmírný program HV PSP ČRudělila ocenění za celoživotní přínos, dosažené úspěchy, prezentaci a

Deset jednotlivců a pět kolektivů dnes převzalo v Poslanecké sněmovně ocenění za celoživotní přínos pro české, resp. čs. letectví a kosmonautiku a jeho propagaci za rok 2018. Mezi oceněnými byli z řad osobností Zdenek Jandus, cpt. Ing. Petr Jirmus, Václav Jukl, Josef Kadlec, cpt. Ing. Otakar Kolín, Miroslav Kovář, JUDr. Roman Kramařík Ph.D., Jasoň Kučera, cpt. Stanislav Sklenář a Václav Vondrášek. Mezi kolektivy to byl Časopis „Flying Revue“ (reprezentován šéfredaktorem panem Michalem Beranem), pracovníci Leteckého muzea vedení panen Martinem Hrabcem, Ing Jana Navrátilová a pracovníci Czech Air Navigation Institute, Ing. Antonín Jakubše CSc. a pracovníci Czech Aviation Training Centre s.r.o., Dušan Majer a pracovníci serveru Kosmonautix. Ceremoniál předávání ocenění a čestných uznání byl jako každoročně součástí slavnostního zasedání podvýboru pro letectví a vesmírný program, který pracuje při hospodářském výboru Sněmovny. Oceněné nominovala Rada pro výběr a udělování ocenění za významný a mimořádný přínos a prezentaci čs. letectví. Ocenění vybraným jednotlivcům a kolektivům předali předseda podvýboru Petr Dolínek a jeho člen Ondřej Polanský.Ocenění osobností čs. letectví a kosmonautiky (18. 3. 2019)
Ocenění osobností čs. letectví a kosmonautiky (18. 3. 2019)
Ocenění osobností čs. letectví a kosmonautiky (18. 3. 2019)
Ocenění osobností čs. letectví a kosmonautiky (18. 3. 2019)
Ocenění osobností čs. letectví a kosmonautiky (18. 3. 2019)
Ocenění osobností čs. letectví a kosmonautiky (18. 3. 2019)
Ocenění osobností čs. letectví a kosmonautiky (18. 3. 2019)
Ocenění osobností čs. letectví a kosmonautiky (18. 3. 2019)
Ocenění osobností čs. letectví a kosmonautiky (18. 3. 2019)
Ocenění osobností čs. letectví a kosmonautiky (18. 3. 2019)ISP (příhlásit)