Přijetí zahraničních návštěv

Indonésie Jednání s delegací poslanců Indonéského parlamentu (12. 9. 2018)
Dne 12. září 2018 jednal rozpočtový výbor v čele s předsedkyní posl. M. Vostrou se zástupci delegace poslanců Indonéského parlamentu v čele s místopředsedou rozpočtového výboru panem Ahmadem Rizki Sadigem.


No file ./nx/g/h_1lb2.txt

Jednání s delegací poslanců Indonéského parlamentu (12. 9. 2018)
Jednání s delegací poslanců Indonéského parlamentu (12. 9. 2018)
Jednání s delegací poslanců Indonéského parlamentu (12. 9. 2018)
No file ./nx/g/e_2lb2.txt

Navigace sekce Rozpočtový výborISP (příhlásit)