Přijetí zahraničních návštěv

Slovensko Jednání s výborem pro finance a rozpočet Národní rady Slovenské republiky (3. 5. 2018)
Dne 3. května 2018 jednal rozpočtový výbor s partnerským výborem pro finance a rozpočet Národní rady Slovenské republiky.
Delegaci vedl předseda výboru pan Ladislav Kamenický.No file ./nx/g/h_1lb2.txt

Jednání s výborem pro finance a rozpočet Národní rady Slovenské republiky (3. 5. 2018)
Jednání s výborem pro finance a rozpočet Národní rady Slovenské republiky (3. 5. 2018)
Jednání s výborem pro finance a rozpočet Národní rady Slovenské republiky (3. 5. 2018)
No file ./nx/g/e_2lb2.txt

Navigace sekce Rozpočtový výborISP (příhlásit)