Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 17 (12. prosince 2018)
č. 16 (28. listopadu 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 15 (21. listopadu 2018)
č. 14 (7. listopadu 2018)

další

Usnesení

č. 199ke schválení pořadu 18. schůze rozpočtového výboru (12. prosince 2018)
č. 198k informaci České národní banky o zadluženosti domácností spojené s úvěry na bydlení a úvěry na spotřebu a riziky předlužování části domácností (12. prosince 2018)
č. 197k informaci České národní banky „Hodnocení makroekonomické situace, její předpokládaný vývoj v letech 2019 a 2020" (12. prosince 2018)
č. 196ke Zprávě České národní banky o inflaci IV (Zpráva o měnovém vývoji za 1. až 3. čtvrtletí 2018) (12. prosince 2018)
č. 195k Informaci k Výroční zprávě Evropského Účetního dvora za rok 2017 (12. prosince 2018)

další
ISP (příhlásit)