Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 12 (26. září 2018)
č. 112. část, 2. úprava (5. září 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 111. část (29. června 2018)
č. 10 (20. června 2018)

další

Usnesení

č. 146ke schválení pořadu 12. schůze rozpočtového výboru (5. září 2018)
č. 143k návrhučasového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (5. září 2018)
č. 135k návrhu poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 140 - 2. čtení (5. září 2018)
č. 145k přijetí delegace poslanců Parlamentu Indonésie (5. září 2018)
č. 144k žádosti o změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2018, kapitoly 309 - Kancelář veřejného ochránce práv podle § 24 odst. 3 a 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) k realizaci projektu „Dětská skupina Motejlci" v rámci Operačního programu Zaměstnanost (5. září 2018)

další
ISP (příhlásit)