O výboru

Výbor pro zdravotnictví je pracovně specializovaný orgán Poslanecké sněmovny, který mezi prvním a druhým čtením i mezi druhým a třetím čtením (jako garanční výboru) podrobně projednává návrhy zákonů, které mu jsou Poslaneckou sněmovnou přikázány, nebo které se sám rozhodne projednat.

Na Výboru leží těžiště odborné debaty, neb následně na plénu při schvalování jednotlivých návrhů je již debata spíše politická.  Význam výboru spočívá ale nejen v jeho legislativní činnosti, ale i v činnosti kontrolní. V posledních letech se stal Výbor pro zdravotnictví jedním z center vlivu v oblasti zdravotnictví.

Vedle legislativní a kontrolní činnosti se aktivně účastní veškeré diskuse v oblasti zdravotnictví v různých oblastech činnosti. Ve Výboru pro zdravotnictví se na jednotlivých sezeních (výborech, podvýborech, seminářích, v pracovních skupinách) na nejvyšší specializované úrovni za široké účasti odborné i laické veřejnosti, diskutuje o všech legislativních i mnoha nelegislativních návrzích z oblasti zdravotnictví, popř. o dalších zásadních zprávách, materiálech a koncepcích.

V minulém 7. volebním období patřil Výbor pro zdravotnictví mezi tři parlamentní výbory s nejvyšším počtem zastoupených poslanců, celkem s 25 členy.

Ustanovení výboru v předchozích období probíhalo standardně dle jednacího řádu, ctilo tedy zásady poměrného zastoupení. Rozhodující pro rozdělování výborových pozic tak byl počet poslaneckých mandátů jednotlivých klubů.Informace o činnosti a kompetencích Výboru pro zdravotnictví (30.11.2017)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)