Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 21 (12. července 2018)
č. 22 (10. července 2018)
č. 20 (20. června 2018)
č. 19 (30. května 2018)
č. 18 (23. května 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 16 (26. dubna 2018)
č. 14 (17. dubna 2018)
č. 18 (23. května 2018)
č. 19 (30. května 2018)
č. 13 (28. března 2018)

další

Usnesení

č. 85ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním KOM(2018) 245 v konečném znění, kód Rady 8676/18; k návrhu doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním KOM(2018) 244 v konečném znění, kód Rady 8679/18 (12. července 2018)
č. 84k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 105/ (12. července 2018)
č. 83k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 199) (12. července 2018)
č. 82k informaci ředitelů zdravotních pojišťoven k § 16 (12. července 2018)
č. 81k návrhu programu 21. schůze výboru (12. července 2018)

další

Semináře

9. července 2018
Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události
Seminář pořádaný pod záštitou předsedkyně VZ prof. MUDr. V. Adámkové, CSc., v pondělí 9. 7. 2018 od 10.00 h v budově PSP, Sněmovní 1, místnost č. 205/II. patro.
20. června 2018
Problematika nízké proočkovanosti nepovinných očkování v České republice
Seminář konaný pod záštitou prof. R. Vyzuly a MUDr,D.Kasalave středu 20. 6. 2018 od 9.00 h v budově PSP, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna.
6. června 2018
Dětská paliativní péče
Seminář konaný Výborem pro zdravotnictví, pod záštitou MUDr. K. Farhana ve středu 6. 6. 2018 od 11.00 h v budově PSP, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna.
17. května 2018
Zlatá hodina, první hodina s dítětem
Seminář konaný u příležitosti Světového týdne respektu k porodu, nad kterým převzala záštitu předsedkyně VZ prof. V. Adámková a členka VZ PhDr. O. Richterová se konal ve čtvrtek 17. 5. 2018 od 10.00 h v budově PSP, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna.
19. dubna 2018
Světový den meningitid
Tisková konference konaná za účasti ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěch a předsedy PSP Mgr. Radka Vondráčka Výborem pro zdravotnictví u příležitosti "Světového dne meningitid" pod záštitou prof. V. Adámkové,posl. A. Brzobohaté, MBA a MUDr. D. Kasalave čtvrtek 19. dubna 2018 od 11.00 h ve Dvoraně, budova PSP,
10. dubna 2018
Dětská stomatologie
Kulatý stůl konaný pod záštitou předsedkyně VZ prof. MUDr. V. Adámkové, CSc., proběhl v úterý 10. 4. 2019 od 12.30 h v místnosti č. G272.

další
ISP (příhlásit)