Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 27 (10. října 2018)
č. 20 (20. června 2018)
č. 26 (26. září 2018)
č. 25 (21. září 2018)
č. 24 (5. září 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 24 (5. září 2018)
č. 20 (20. června 2018)
č. 23 (22. srpna 2018)
č. 21 (12. července 2018)
č. 17 (9. května 2018)

další

Usnesení

č. 107k termínu a pořadu 28. schůze Výboru pro zdravotnictví (10. října 2018)
č. 106"Sdělení předsedů podvýborů o uskutečněných a plánovaných akcích" (10. října 2018)
č. 105"Choroby přenášené členovci" (10. října 2018)
č. 104k návrhu poslance Jana Birkeho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 181) (10. října 2018)
č. 103k návrhu programu 27. schůze výboru (10. října 2018)

další

Semináře

22. října 2018
Mýty a fakta o očkování
Seminář konaný pod záštitou předsedkyně VZ prof. V. Adámkové aposl.A. Brzobohaté, MBA, vpondělí 22. 10. 2018 od 14.00 h vbudově PSP, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna.
5. září 2018
Alergie - závažnost rizik a aktuální trendy léčby
Seminář pořádaný pod záštitou předsedy podvýboru pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči apráva pacientů MUDr. D. Kasala, MHA, ve středu 5. září 2018 od 11.00 h vbudově PSP, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna.
9. července 2018
Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události
Seminář pořádaný pod záštitou předsedkyně VZ prof. MUDr. V. Adámkové, CSc., v pondělí 9. 7. 2018 od 10.00 h v budově PSP, Sněmovní 1, místnost č. 205/II. patro.
20. června 2018
Problematika nízké proočkovanosti nepovinných očkování v České republice
Seminář konaný pod záštitou prof. R. Vyzuly a MUDr,D.Kasalave středu 20. 6. 2018 od 9.00 h v budově PSP, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna.
6. června 2018
Dětská paliativní péče
Seminář konaný Výborem pro zdravotnictví, pod záštitou MUDr. K. Farhana ve středu 6. 6. 2018 od 11.00 h v budově PSP, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna.
17. května 2018
Zlatá hodina, první hodina s dítětem
Seminář konaný u příležitosti Světového týdne respektu k porodu, nad kterým převzala záštitu předsedkyně VZ prof. V. Adámková a členka VZ PhDr. O. Richterová se konal ve čtvrtek 17. 5. 2018 od 10.00 h v budově PSP, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna.

další
ISP (příhlásit)