Náklady na organizaci voleb

Příspěvek na úhradu volebních nákladů za poslední dvě volební období

Volby 2006

Politická strana Příspěvek v Kč
ODS 189 247 500
ČSSD 172 882 700
KSČM 68 532 800
KDU-ČSL 38 670 600
SZ 33 648 700
SNK-ED 11 172 400
Celkem 514 154 700

Zdroj: www.mfcr.cz

Volby 2010

Politická strana Příspěvek v Kč
ČSSD 115 526 700
ODS 105 779 200
TOP 09 87 383 300
KSČM 58 976 500
VV 56 912 700
KDU-ČSL 22 971 700
SPO Zemanovci 22 652 700
Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu 19 214 500
Strana zelených 12 783 100
Celkem 502 200 400

Zdroj: www.mfcr.cz

"Příspěvek na úhradu volebních nákladů se poskytuje pouze za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna sdělí, po ověření volby poslanců, Ministerstvu financí údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice. Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 100 Kč."

Náklady na organizaci voleb do PSP 2010 ze strany státu

K rozpočtovému zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla zvýšena položka „Výdaje na volby celkem„ o 486 253 tis. Kč a položka „Úhrada volebních nákladů politickým stranám„ o 570 000 tis. Kč na vrub vládní rozpočtové rezervy podle usnesení vlády č. 54/2010.

Částka 1 056 253 tis. Kč byla použita ke zvýšení výdajů v kapitole VPS (Všeobecná pokladní správa) na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu .

Výdaj Čerpání v tis. Kč
Všeobecná pokladní správa - Volby do PSP 2010 (usn.vl.č. 54/2010) 1 056 253

Zdroj: http://mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/PPSR_2010Q2_komplet_pdf.pdf

Volební náklady politických stran za jednotlivá volební období

Od roku 1996 politické strany v ČR zveřejňují své výroční finanční zprávy a od roku 2000 mají povinnost zveřejňovat výdaje na volby. Podle zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 424/1991 Sb. ve znění zákona č. 340/2000 Sb. platí, že politická strana a hnutí jsou povinny každoročně předložit do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu, která zahrnuje položku výdaje na volby. Do roku 2001 tak nebylo možno dohledat údaje týkající se výdajů na volby. Analýza volebních výdajů jednotlivých politických stran se týká tedy období 2002 až 2010, kdy se konaly poslední volby do PS PČR.

Politická strana

Výdaje na volby za rok

2002

2006

2010

ODS

199 805 000

349 769 830

541 566 000

ČSSD

191 111 000

269 813 240

270 184 573

KDU-ČSL

60 233 000

67 593 000

28 051 542

KSČM

23 042 000

40 535 243

31 039 030

US(DEU)

59 862 000

21 743 000

-

SN

18 117 000

-

-

SZ

1 655 000

26 366 853

16 240 913

SNK-ED

-

32 323 000

-

TOP 09

-

-

107 165 870

VV

-

-

108 047 075

SPO

-

-

60 376 994

Suverenita

-

-

20 071 706

Zdroj: Výroční finanční zprávy, Parlamentní knihovna, Sněmovní 4

Pozn.: Červeně jsou vyznačeny údaje těch politických stran, které v daném roce překročily pětiprocentní práh pro vstup do PS PČR.
ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)