Badatelský řád Archivu PS

Badatelský řád Archivu Poslanecké sněmovny je platný od 26. září 2013:

Badatelský řád (Dokument PDF, 160 KB)

Všechny kopírovací a digitalizační služby se řídí "Ceníkem služeb a reprodukčních poplatků" (platný od 26. 9. 2013):
Ceník služeb (Dokument PDF, 90 KB)
ISP (příhlásit)