Předseda a místopředsedové

Místopředsedové Sněmovny zastupují předsedu Sněmovny na jeho pokyn nebo v určeném pořadí (rozhodnutí předsedy č. 3).
ISP (příhlásit)