Projekt retrokonverze

Parlamentní knihovna má v lístkových katalozích okolo 180 000 svazků tištěných dokumentů, které nashromáždila od svého vzniku v roce 1858 do roku 1993, kdy byl zaveden automatizovaný knihovnický systém Tinlib. V roce 1997 jsme ruční rekatalogizací převedli do Tinlibu všechny dokumenty od roku 1989 a současně probíhá rekatalogizace tzv. živého fondu (každá výpůjčka staršího dokumentu byla ihned zkatalogizována a takto přemístěna do živého fondu).

Protože ruční rekatalogizace celého fondu by při stávajícím počtu pracovníků knihovny trvala velmi dlouho, rozhodli jsme se pro retrokonverzi všech lístkových jmenných katalogů.

  • V roce 1996 proběhlo výběrové řízení na naskenování a následné zpřístupnění lístkových katalogů. Vítězem se stala firma COMDAT s.r.o.
  • V roce 1997 byly všechny jmenné katalogy naskenovány a nejprve zpřístupněny uživatelům knihovny na jednom lokálním počítači ve studovně.
  • V letech 1999-2000 byly tyto záznamy převedeny do formátu GIF a vystaveny na webových stránkách knihovny.
  • Současně od r. 1998 do jara 2000 proběhla kompletní revize fondu knihovny.
  • V roce 2000 jsme provedli retrokonverzi katalogu 1969-1990 formou přebírání záznamů z České národní bibliografie a následnou editací v systému Tinlib. Bylo to asi 5000 záznamů. Zbylých 3500 záznamů jsme svěřili externí firmě k ručnímu přepisu.
  • V roce 2001 byla za finanční podpory z programu VISK 5 zahájena retrokonverze jmenného katalogu do r. 1969. Bylo třeba zpracovat 103 500 lístků. První etapa trvala tři roky. Firma COMDAT převáděla tyto záznamy metodou RETROKON do formátu UNIMARC. Jednalo se zejména o záznamy cizí literatury. Tímto způsobem bylo do r. 2003 zpracováno 34 866 záznamů, které byly importovány do knihovnického systému aRL, kterým Parlamentní knihovna nahradila již nedostačující systém Tinlib. Záznamy byly částečně automaticky, částečně ručně indexovány pomocí tezauru EUROVOC. Současně jsme přebírali záznamy z ČNB, celkem 15 140.
  • Od konce roku 2004 do ledna 2011 proběhla závěrečná etapa retrokonverze, která spočívala především v přejímání záznamů české literatury (bohemik) z ČNB. Takto jsme převedli 25 500 záznamů. Souběžně se prováděla ruční rekatalogizace knih, jejichž záznam nemohl být z jakýchkoli důvodů převzat z ČNB. Rekatalogizace dosud probíhá.
  • V roce 2011 jsme dokončili přepis 4 655 lístků Katalogu uzavřených periodik do online katalogu. Zbývá nám ještě zpracovat Katalog publikací a periodik Společnosti národů. Tyto publikace bude nutno rovněž zrekatalogizovat ručně.

Informace o projektu: PhDr. Helena Dolečková, e-mail: doleckova@psp.czPoslední aktualizace: 22. 1. 2015
ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)