Výroční finanční zprávy

Podle § 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, jsou politické strany a politická hnutí povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu.

Výroční finanční zprávy předkládají politické strany a politická hnutí na předepsaném formuláři s přílohami. Ministerstvo financí stanoví prováděcím předpisem vzor formuláře (vyhláška č. 273/2005 Sb. Ministerstva financí o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně a vyhláška č. 40/2010 Sb. Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 273/2005 Sb. o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně).

Zákon 424/1991 Sb.

Vyhláška č. 40/2010 Sb (PDF, 260 KB)

Seznam politických stran a hnutí, registrovaných Ministerstvem vnitra.

Projednávání výročních finančních zpráv

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny přijímá, provádí kontrolu finančních zpráv a vypracovává souhrnnou zprávu o kontrole, o které pak jedná Poslanecká sněmovna.

Nahlížení do výročních finančních zpráv

Kopie výročních finančních zpráv politických stran a hnutí od roku 1995 jsou k dispozici v Parlamentní knihovně. Aktuální kopie výročních finančních zpráv za předchozí rok jsou zde k nahlédnutí vždy po 1. dubnu, jakmile proběhne jejich evidence příslušným výborem Poslanecké sněmovny a jsou předány do Parlamentní knihovny.

O konkrétním termínu možnosti nahlížení do nejnovějších výročních finančních zpráv je vydávána tisková zpráva (rok 2016).

Aktuální výroční zprávy politických stran a hnutí, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně v tomto volebním období, jsou na webových stránkách jednotlivých stran online k dispozici zde:
ČSSD
ANO 2011
KSČM
TOP-09 (s podporou Starostů)
ODS
KDU-ČSL
Úsvit - Národní Koalice

Návštěva Parlamentní knihovny

Parlamentní knihovna je otevřena každý pracovní den od 8 do 16 hodin, v době zasedání Poslanecké sněmovny až do jeho ukončení. Dostavte se prosím do recepce Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, zavolejte linku 4513 a požádejte o doprovod do Parlamentní knihovny. Poté na recepci vyžádejte kartu hosta s doprovodem (nutno předložit platný doklad totožnosti). Nakonec ještě projdete bezpečnostní kontrolou.

 

 

Poslední aktualizace: 5.5.2016
ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)