Registr oznámení

Aktuální právní úprava platná od 1. 9. 2017:

Na základě novely zákona č. 159/2006 Sb. (ve znění dle zákona č. 14/2017 Sb.) s účinností od 1. 9. 2017 Parlamentní knihovna již nadále nezprostředkovává vydávání přístupových údajů do elektronického Registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích veřejných činitelů, vedeného Mandátovým a imunitním výborem Poslanecké sněmovny.

Nový centrální Registr oznámení, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti, byl zprovozněn od 1. 9. 2017 a veškeré informace o něm jsou k dispozici zde:
http://portal.justice.cz

Právní úprava platná do 30. 8. 2017:

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zák. č. 159/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o střetu zájmů ("Registr"), ukládal veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Evidenčním orgánem Registru byl v rámci Poslanecké sněmovny Mandátový a imunitní výbor, který vedl Registr pro poslance, členy vlády, vedoucí ústředních orgánů a funkcionáře některých dalších orgánů, pokud nejsou senátory.
Informaci o přístupu do Registru vedeného pro senátory je možno nalézt  zde.

Nahlížení do Registru bylo možné pouze v elektronické podobě a pro toto nahlížení bylo nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělil MIV prostřednictvím registračního místa v Parlamentní knihovně (PK) v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1.

Detailní informace o možnosti získání přístupu do Registru – viz stránka Registru.Poslední aktualizace: 11. 9. 2017
ISP (příhlásit)