Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zák. č. 159/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o střetu zájmů ("Registr"), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Evidenčním orgánem Registru je v rámci Poslanecké sněmovny Mandátový a imunitní výbor, který vede Registr pro poslance, členy vlády, vedoucí ústředních orgánů a funkcionáře některých dalších orgánů, pokud nejsou senátory.
Informaci o přístupu do Registru vedeného pro senátory je možno nalézt  zde.

Nahlížení do Registru je možné pouze v elektronické podobě a pro toto nahlížení je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí MIV prostřednictvím registračního místa v Parlamentní knihovně (PK) v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1.

Detailní informace o možnosti získání přístupu do Registru – viz stránka Registru.Poslední aktualizace: 14. 2. 2017
ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)