Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 20. do 26. 3. 2017

Pondělí 20. března 2017


Pod záštitou poslance Romana Sklenáka se uskuteční
celodenní konference na téma
„Mensa pro rozvoj nadání“
od 9.15 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou poslankyně Miloslavy Rutové se uskuteční
slavnostní zahájení výstavy
u příležitosti 25. výroční umělecké tvorby

výtvarnic PaedDr. Olgy Černohorské a Ivany Tiché

„Hravé učení“

od 17.00 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 21. března 2017


Ve dnech 21. – 24. března navštíví Španělsko delegace zahraničního výboru vedená předsedou Karlem Schwarzenbergem (posl. J. Fischerová, K. Rais

a J. Mihola).
Z programu: setkání v rezidenci bývalé ministryně zahraničí Any Palacio, účast na semináři v institutu INCIPE s úvodní přednáškou K. Schwarzenberga, jednání s partnerským výborem a setkání a oběd s královským párem v paláci Zarzuela.


Volební výbor pořádá
Veřejné slyšení kandidátů k volbě
3 členů Rady Českého rozhlasu
a 3 členů rady České televize

od 9.00 – 17.15 hodin v místnosti č. 56

Předseda podvýboru pro mládež a sport Jiří Holeček pořádá
seminář na téma
„Trenéři dětí a mládeže – ohrožený druh“
od 9.30 hodin v kinosále


Pod záštitou poslance Václava Klučky se uskuteční

seminář na téma
„Kontrola migračních toků a integrace migrantů

v procesech státní správy“
od 14.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 38 (21. března 2017, mimo objekty PS)
Rozpočtový výbor
č. 53 (21. až 23. března 2017, mimo objekty PS)
č. 53, upravená (21. až 23. března 2017, mimo objekty PS)
Volební výbor
Slyšení Veřejné slyšení kandidátů k volbě 3 členů Rady ČRo a 3 členů Rady ČT (21. a 22. března 2017)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 62 (21. března 2017, od 14:00)
UPV - Finanční podvýbor
č. 14 (21. března 2017, od 11:30)
HV - Podvýbor pro ICT průmysl a e-Government
č. 17 (21. března 2017, od 11:00)
UPV - Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
č. 15 (21. března 2017, od 10:00)

 

Středa 22. března 2017


Předseda výboru pro sociální politiku Jaroslav Zavadil se ve dnech

23. – 25. března na Maltě zúčastní setkání předsedů sociálních výborů parlamentů členských zemí EU pořádaného v rámci maltského předsednictví v Radě EU.


Volební výbor pořádá
Veřejné slyšení kandidátů k volbě
3 členů Rady Českého rozhlasu
a 3 členů rady České televize

od 9.00 – 12.30 hodin v místnosti č. 56


Pod záštitou místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu Vlasty Bohdalové a místopředsedy výboru pro zdravotnictví Jaroslava Krákory se uskuteční
seminář na téma
„Výskyt dětské obezity“
od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Petra Gazdíka pořádá spolek Mladých občanů v rámci projektu Republika ve dnech 22. - 24. března přednáškový cyklus pro studenty.
22. března v místnosti č. 23 od 12.00 – 17.00 hodin

23. března v místnosti č. 23 od 9.00 – 17.00 hodin
24. března v místnosti č. 23 od 9.00 – 15.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 49, upravená (22. března 2017, od 9:00)
Rozpočtový výbor
č. 53 (21. až 23. března 2017, mimo objekty PS)
č. 53, upravená (21. až 23. března 2017, mimo objekty PS)
Volební výbor
Slyšení Veřejné slyšení kandidátů k volbě 3 členů Rady ČRo a 3 členů Rady ČT (21. a 22. března 2017)
Výbor pro bezpečnost
č. 40 (22. března 2017, od 9:30)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 38 (22. března 2017, od 10:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 41 (22. března 2017, od 10:30)
Zemědělský výbor
č. 40 (22. března 2017, od 8:30)
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 20 (22. března 2017, od 14:00)
Vyšetřovací komise pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47
č. 10 (22. března 2017, od 17:00)

 

Čtvrtek 23. března 2017

Tisková konference na závěr třídenního výjezdního zasedání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny do některých obcí
a měst Středočeského kraje
se zaměřením na financování příměstských regionů a mikroregionů v souvislosti s novelou zákona
o rozpočtovém určením daní.

Tisková konference se uskuteční ve čtvrtek 23. března v 11.00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu v Rožmitálu pod Třemšínem, Náměstí č. 8 a zúčastní se jí členové vedení výboru v čele s jeho předsedou Václavem Votavou


Poslanec Karel Fiedler pořádá
seminář na téma
„Zaměstnávání vězňů a řešení jejich dluhové problematiky“
od 13.00 hodin v místnosti č. 108


Výbor pro zdravotnictví pod záštitou předsedy výboru Rostislava Vyzuly pořádá
seminář na téma
„Alkohol, jeho vnímání a zdraví“
od 15.30 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 44 (23. března 2017, od 9:00)
Organizační výbor
č. 77 (23. března 2017, od 13:00)
Rozpočtový výbor
č. 53 (21. až 23. března 2017, mimo objekty PS)
č. 53, upravená (21. až 23. března 2017, mimo objekty PS)
Ústavně právní výbor
č. 83 (23. března 2017, od 10:00)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Alkohol, jeho vnímání a zdraví (23. března 2017, od 15:30)
č. 46 (23. března 2017, od 9:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 15 (23. března 2017, od 15:00)

 

Pátek 24. března 2017


Poslanec Zdeněk Soukup pořádá v rámci projektu Pražské právnické jaro
konferenci na téma
„Ústava de iure a de facto“
od 9.00 hodin v místnosti č. 108


Výbor pro zdravotnictví pod záštitou místopředsedkyně výboru Soni Markové pořádá seminář na téma
„Problematika lékových interakcí u seniorů“

– Představení projektu SENIOR
od 10.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
Seminář Problematika lékových interakcí u seniorů (24. března 2017, od 10:00)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)