Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 9. do 15. 4. 2012

Úterý 10. dubna 2012

Místopředseda rozpočtového výboru Jan Farský pořádá
seminář na téma
Transparentnost obcí“
od 10.30 hodin v místnosti č. 106

Pod záštitou předsedy a místopředsedy výboru pro životní prostředí
Milana Šťovíčka a Bořivoje Šarapatky pořádá poslanec Viktor Paggio ve spolupráci s podvýborem pro ochranu přírody a krajiny
diskusní seminář
k Národnímu parku Šumava
od 15.00 hodin v místnosti č. 24 -kinosál Poslanecké sněmovny

od 16.00 hodin následuje promítání dokumentárního snímku o přírodních procesech při samovolné obnově lesa

Tisková konference za účasti poslance V. Paggia v 16.30 hodin v novinářském atriu PS

Ministerstvo kultury ČR, Volební výbor Sněmovny PČR
a Stálá komise Senátu PČR pro sdělovací prostředky pořádají
seminář
k vládnímu návrhu zákona
o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 620).
od 14.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
Seminář Vládní návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 620) (10. dubna 2012)

 

Středa 11. dubna 2012

Kontrolní výbor - v místnosti č. 56

9.00 hodin

1.

Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) /sněmovní tisk 575/

Zpravodaj: posl. R. Sklenák

Přizván: zástupce MV

9.30 hodin

2.

Výběrové řízení na IT systém pro výplaty sociálních dávek na úřadech práce

Uvede: ministr práce a sociálních věcí J. Drábek

Zpravodaj: posl. H. Orgoníková

Přizván: zástupce MV

10.30 hodin

3.

Dislokace Nejvyššího kontrolního úřadu

Uvede: viceprezident NKÚ M. Kala

Zpravodaj: posl. V. Votava

11.15 hodin

4.

Informace vedoucího kontrolní skupiny pro provedení kontroly hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad

Uvede: vedoucí kontrolní skupiny posl. J. Škárka

Přizván: viceprezident NKÚ M. Kala

11.30 hodin

5.

Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2011

Zpravodaj: posl. V. Koníček

12.00 hodin

6.

Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2007 až 2010

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Výbor pro obranu - výjezdní zasedání v Přerově a v Prostějově

9.30 - 10.30 hodin

23. vrtulníková základna Přerov – jednání

12.15 – 16.00 hodin

Prostějov 601sk.s.s. jednání na základně , ukázka výcviku, výzbroje

16.00 hodin

odlet na letiště Kbely

Výbor pro životní prostředí - v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 13.00 hodin

1.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), a některé související zákony (tisk 573)

Odůvodní zástupce MMR

Zpravodaj posl. Václav Mencl

14.00 hodin

2.

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010 (tisk 607)

Uvede zástupce MMR

Zpravodaj posl. Václav Mencl

Zahraniční výbor - v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 597/

Uvede: zástupce MŽP

Zpravodaj: posl. F. Novosad

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Hostitelská dohoda týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS) /sněmovní tisk 623/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. J. Fischerová

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii /sněmovní tisk 608

Uvede: zástupce MZV

Zpravodaj: posl. D. Šeich

4.- 5. Sdělení předsedy, různé

v 9.30 hodin

Přijetí súdánského ministra zahraničních věcí p. Ali Ahmed Karti

v 10.00 hodin

Informace o pravidlech udělování víz

Uvede: zástupce MV

zástupce MZV

v 11.00 hodin

8. Informace o aktuální situaci na Blízkém východě (uzavřený bod)

Uvede: zástupce MZV

zást. Vojenského zpravodajství

zást. ÚZSI

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

Uvede: zástupce MZV

zást. Parlamentního institutu

Zemědělský výbor - v místnosti č. 108

od 9.00 hodin

Zahájení

Informace o situaci ve státním podniku Lesy ČR ve vztahu ke Kontrolnímu závěru NKÚ č. 10/26 (Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté s.p. Lesy ČR) Přizváni: zástupci s.p. Lesy ČR a MZe

Informace z podvýborů, různé

Podvýbor VŽP pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu

od 10.00 hodin v místnosti č. 49, Sněmovní 1

Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové se uskuteční
seminář
Máme ještě na to, léčit vzácné choroby?
od 9.30 do 12.00 hodin v místnosti č. 22

Podvýbor HV pro dopravu pořádá
seminář na téma
„Liberalizace trhu v osobní dopravě“
od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Pod záštitou kontrolního výboru se uskuteční
seminář na téma
Finanční kontrola ve veřejné správě,
mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v CR“
od 13.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář Liberalizace trhu v osobní dopravě (11. dubna 2012)
Výbor pro obranu
č. 5 (11. a 12. dubna 2012)
VZP - Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu
č. 7 (11. dubna 2012)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 9 (11. dubna 2012)

 

Čtvrtek 12. dubna 2012

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové
pořádá poslanec Rudolf Chlad
„8.Národní všeoborovou konferenci
asociace nestátních neziskových organizací“
9.30 – 17.30 hodin v místnosti č. 108

Poslanecký klub ČSSD pořádá
seminář na téma
„Slavení církevních a občanských svátků a dny pracovního volna“
od 16.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 17 (12. dubna 2012)
Výbor pro obranu
č. 5 (11. a 12. dubna 2012)
Výbor pro sociální politiku
Seminář Kulatý stůl k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 564) (12. dubna 2012)

 

Pátek 13. dubna 2012

Výbor pro evropské záležitosti pořádá
setkání
s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR
od 9.30 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro evropské záležitosti
č. 28 (13. dubna 2012)
Seminář Setkání s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (13. dubna 2012)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)