Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 26. 3.  do 1. 4. 2012

Pondělí 26. března 2012

Ve dnech 26. –29. března navštíví Norsko delegace výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj vedená předsedou Stanislavem Polčákem

(posl. M. Halíková, Z. Horníková, V. Neubauer).

Z programu: setkání se členy partnerského výboru norského parlamentu, jednání na Min.pro místní samosprávu a regionální rozvoj a s Asociací místních samospráv.

Pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti

Heleny Langšádlové se uskuteční kulatý stůl na téma

„Jesle a jejich role v současné společnosti s ohledem ke změně zákona o zdravotních službách a jejich poskytování“

od 9.30 hodin v místnosti č. 108

Za účasti předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové se uskuteční

odborný seminář

Krize, kolaps a regenerace“

od 15.00 hodin v místnosti č. 108

 

Úterý 27. března 2012

Ve dnech 27. – 29. března navštíví Slovinsko delegace kontrolního výboru vedená předsedou Vojtěchem Filipem (posl. J. Schejbalová, J. Škárka,

V. Cempírek, V. Votava).

Z programu: jednání delegace s předsedou Účetního dvora a s předsedkyní Komise pro dozor nad veřejnými zakázkami, setkání s předsedou výboru pro fiskální a monetární politiku a s předsedkyní Komise pro dohled nad veřejnými financemi Slovinského parlamentu, prohlídka provozu papírny Vipap Videm Krško.

Ve dnech 27. – 30. března navštíví Belgii a Francii delegace mandátového a imunitního výboru vedená předsedou Bohuslavem Sobotkou.

Z programu : Brusel – setkání členů delegace s výborem pro právní záležitosti Evropského parlamentu, s komisařem EU pro rozšíření, s místopředsedou EP, s místopředsedou EK pro meziinstitucionální vztahy, jednání s partnerským výborem

Štrasburk – setkání s generálním tajemníkem Parlamentního shromáždění Rady Evropy, s tajemnicí výboru pro jednací řád, imunity a institucionální otázky a jednání se soudcem evropského soudu pro lidská práva.

Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

od 15.00 hodin v místnosti č. 103B

Pod záštitou předsedy Borise Šťastného pořádá výbor pro zdravotnictví

seminář na téma

„Domácí porody – krok kupředu či zpět“

od 13.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Pod záštitou místopředsedkyně rozpočtového výboru Heleny Langšádlové

se uskuteční odborný seminář na téma

„Novela zákona o pojišťování a financování vývozu

se státní podporou“

od 14.00 hodin v místnosti č. 48 –„Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
Seminář „Domácí porody – krok kupředu či zpět“ (27. března 2012)
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 7 (27. až 29. března 2012)

 

Středa 28. března 2012


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 7 (27. až 29. března 2012)

 

Čtvrtek 29. března 2012

Předseda zahraničního výboru David Vodrážka přijme ministra

zahraničních věcí Makedonie Nikolu Poposku

v 9.00 hodin v místnosti č. 250, Sněmovní 1

Pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy fotografií

„Europa Cup 2011“

ze 17. mistrovství Evropy ve floristice v Havířově

od 16.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář Gumový recyklát - surovina pro zajímavé aplikace (29. března 2012)
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojistění a lékovou politiku
č. 5 (29. března 2012)
VZ - Podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci
č. 4 (29. března 2012)
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 7 (27. až 29. března 2012)

 

Pátek 30. března 2012


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
č. 10 (30. března 2012)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)