Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 29. 8.  do 4. 9. 2011

Pondělí 29. srpna 2011

Podvýbor VVVKMT pro regionální školství – v místnosti č. 106

od 16.00 hodin

Poslanecký klub ČSSD a Evropské hnutí v České republice pořádají pod záštitou

místopředsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka

mezinárodní konferenci na téma

„Střední Evropa, EU a nové Rusko“

od 9.00 – 17.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 4 (29. srpna 2011)

 

Úterý 30. srpna 2011

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

21. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

</TBODY>

22. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena

20 minut po schválení pořadu 21. schůze PS

Podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku. </TBODY>

Výbor pro sociální politiku – v místnosti č. 48 – „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 7.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

a další související zákony /tisk 373/

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. Lenka Kohoutová

Vládní návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

a o změně souvisejících zákonů /tisk 374/

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. Lenka Kohoutová

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi , zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a další související zákony /tisk 372/

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. Ivana Řápková

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

od 8.00 hodin v místnosti č. 106

1. Návrh poslanců Jany Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), /tisk 396/

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodajka: posl. V. Bohdalová

 

Středa 31. srpna 2011

Výbor pro evropské záležitosti – v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 8.30 hodin

1. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 20. února – 22. května 2011 – doprojednání

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 23. května – 28. srpna 2011

uvede: posl. Jan Bauer


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 33 (31. srpna 2011)
KV - Podvýbor pro legislativu a kontrolní systémy
č. 2, zrušeno (31. srpna 2011)
- Podvýbor pro obecní policie a soukromé bezpečnostní služby
č. 5 (31. srpna 2011)

 

Čtvrtek 1. září 2011

22. schůze Poslanecké sněmovny – pokračování od 11.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná 10 minut po vyhlášení polední přestávky v místnosti č. 106

Hospodářský výbor pořádá

seminář na téma

„Jaderná energetika – ČR a zahraničí“

od 14.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář Jaderná energetika - ČR a zahraničí (1. září 2011)
Petiční výbor
č. 9 (1. září 2011)

 

Pátek 2. září 2011

21. schůze Poslanecké sněmovny –pokračování od 9.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)