Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 8. do 14. 2. 2010

Pondělí 8. února 2010

Slavnostní zahájení výstavy

Adolf Zábranský - pocta umělci

ze sbírek Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace

od 17.00 hodin v kuloárech Poslanecké sněmovny

 

Úterý 9. února 2010

68. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 11.00 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Zákon - prvé čtení

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení

Zákony - druhé čtení

2. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o jednorázovém příspěvku k důchodům /sněmovní tisk 940/ - druhé čtení

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - druhé čtení

4. Návrh poslanců Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé další zákony /tisk 916/ - druhé čtení

5. Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 942/ - druhé čtení

Zákony - třetí čtení

6. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 939/ - třetí čtení

7. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce , /sněmovní tisk 788/ - třetí čtení

8. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , /sněmovní tisk 798/ - třetí čtení

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), /tisk 959/ - třetí čtení

Zákon - prvé čtení

10. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 1017/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Středa 10. února 2010

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme makedonského premiéra Nikolu Gruevskiho

od 14.00 -14.30 hodin v místnosti č. 120

69. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 9.00 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Zákony - prvé čtení

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), /tisk 1016/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

2. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 1017/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

3. Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Toma Zajíčka, Jiřího Petrů, Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech /sněmovní tisk 1006/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

4. Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Toma Zajíčka, Jiřího Petrů a Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1028/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

5. Návrh poslanců Jaroslava Fialy, Marka Bendy, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 960/ - prvé čtení

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, a některé související zákony /tisk 1020/ - prvé čtení

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a některé další zákony /tisk 1025/ - prvé čtení

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení

70. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena 20 minut

po skončení 69. schůze Poslanecké sněmovny

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

1. Zpráva ministra vnitra, policejního prezidenta, ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupkyně o vyšetřování korupce při nákupu a pronájmu letounů Grippen

Zákony - prvé čtení

2. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

3. Vládní návrh zákona o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 555/ - prvé čtení

4. Návrh poslanců Martina Bursíka, Libora Ambrozka, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 999/ - prvé čtení

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 8.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb.,

o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (tisk 1021)

Odůvodní zástupce MŽP

Zpravodaj posl. P. Vanoušek

2. Jmenování delegace na pracovní zahraniční cestu

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Tisková konference poslance Michala Doktora k návrhu zákona ke snížení daňových úniků na pohonných hmotách se uskuteční v 10.00 hodin v kinosále


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 44 (10. února 2010)

 

Čtvrtek 11. února 2010

71. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 9.00 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Zákon - druhé čtení

1. Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a některé další zákony /sněmovní tisk 727/ - druhé čtení

Zákon - prvé čtení

2. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Ondřeje Lišky na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení

Zákony - třetí čtení

3. Návrh poslanců Soni Markové, Milana Bičíka, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Milady Halíkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, /tisk 793/ - třetí čtení

4. Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a některé další zákony /sněmovní tisk 727/ - třetí čtení


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební komise
č. 31 (11. února 2010)

 

Pátek 12. února 2010

Případné pokračování probíhajících schůzí Poslanecké sněmovny

od 9.00 hodin

Sdružení pro založení Křesťanské univerzity, o. s. pořádá pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Kasala a poslankyně Michaely Šojdrové

seminář na téma

„Společné dobro v politické filozofii a hospodářské politice“

od 9.00 do 13.00 hodin v místnosti č. 48, tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. 7/19

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)