Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 6. do 12. 12. 2010

Pondělí 6. prosince 2010

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová

slavnostně předá dekrety o udělení

znaků a vlajek některým obcím, městysům a městům

České republiky

od 11.00 a 14.00 hodin v místnosti č. 108

Pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové

a ve spolupráci s Univerzitou Karlovou – Pedagogickou fakultou v Praze

se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy

oceněných prací z celostátní výtvarné soutěže

Alšova země

v 15.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

Členové výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj přijmou gruzínskou parlamentní delegaci vedenou předsedou výboru pro regionální politiku, samosprávu a hornaté regiony Vakhtangem Balavadzem

v 15.00 hodin v místnosti 211B

Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové pořádá Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

seminář na téma

"Budeme si v roce 2011 v nemocnicích, ambulancích a hospicích platit hotově?“

od 9.30 – 12.00 hodin v místnosti č. 48 - tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/11

Předseda zahraničního výboru David Vodrážka pořádá

seminář na téma

„Jak reformovat českou ekonomickou diplomacii?“

od 9.00 – 11.00 hodin v místnosti č. 106

Pod záštitou místopředsedy výboru pro zdravotnictví Jaroslava Krákory pořádá Asociace dětské a dorostové psychiatrie o.s. a Koalice pro zdraví o.p.s.

konferenci na téma

„Děti s duševním hendikepem v školském, sociálním a právním systému ČR“

od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
Seminář Děti s duševním hendikepem v školském, sociálním a právním systému ČR (6. prosince 2010)
Zahraniční výbor
Seminář Jak reformovat českou ekonomickou diplomacii ? (6. prosince 2010)

 

Úterý 7. prosince 2010

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová převezme petici zdravotně postižených sportovců v prostorách kanceláře předsedkyně

- ve 13 hod.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová předá ve své pracovně oficiální osv d ení o zvolení novému poslanci Miroslavu Petrá ovi, který ve Sn movn nahradí nedávno zvolenou primátorku Pardubic Št pánku Fra kovou.

Fototermín: 13.35 hodin

9. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin.

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Mandátový a imunitní výbor - v místnosti č. 22

od 13.45 hodin

 1. Zánik mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a vznik nového mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Uvede: předseda výboru
 2. Různé, návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 8 (7. prosince 2010)

 

Středa 8. prosince 2010

9. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme

zástupce obcí ocen ných v anket "Vesnice roku 2010",

v 15.30 hodin v místnosti . 120.

Zemědělský výbor – v místnosti 23

od 8: 00 hodin

 1. Zahájení
 2. 2. Dotační programy zemědělství pro rok 2011, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 179/

  Uvede: zástupce: Ministerstva zemědělství

  Zpravodaj: poslanec Pavel Kováčik

 3. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2011 /sněmovní tisk 196/
 4. Uvede: zástupce SZIF

  Zpravodaj: poslanec Ladislav Skopal

 5. Informace z podvýborů, různé
 6. Sdělení předsedy

6. Návrh a termín příští schůze výboru

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

 

Čtvrtek 9. prosince 2010

9. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Ve dnech 8. – 11. prosince navštíví Českou republiku společná delegace výboru pro národní obranu a výboru pro zpravodajské služby Sejmu Polské republiky vedená předsedy

Stanisławem Wziatekem a Januszem Krasońem. .

Z programu:

9. prosince

12.30 – 13.15 hodin v místnosti č. 316B

jednání delegace se členy výboru pro obranu a bezpečnost

Pro členy zemědělského výboru pořádá ministr zemědělství Ivan Fuksa

seminář na téma

„Koncepce ministerstva zemědělství k hospodářské politice státního podniku Lesy České republiky od roku 2012“

od 9.00 hodin v místnosti č. 23

Hospodářský výbor - v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 14.00 hodin

 1. Schválení programu schůze.

2. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 – tisk 137 Předkládá: zástupce SFDI

Zpravodaj: posl. František Sivera

Stálá komise PS pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby – výjezdní zasedání v budově BIS

od 14.30 hodin

Stálá komise PS pro kontrolu činnosti NBÚ – výjezdní zasedání v budově

Národního bezpečnostního úřadu, Na Popelce 2/16, Praha 5

od 14.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 9 (9. prosince 2010)
Výbor pro životní prostředí
Seminář Transparentní obchodování s vedlejšími produky a druhotnými surovinami (9. prosince 2010)
Zemědělský výbor
Seminář Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice s.p. Lesy ČR od roku 2012 (tzv. Dřevěná kniha) (9. prosince 2010)
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 2 (9. prosince 2010)
VZP - Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu
č. 1 (9. prosince 2010)
Seminář Transparentní obchodování s vedlejšími produkty a druhotnými surovinami na komoditním trhu v ČR (9. prosince 2010)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 3 (9. prosince 2010)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
č. 2 (9. prosince 2010)

 

Pátek 10. prosince 2010

9. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 12 (10. prosince 2010)
VSP - Podvýbor pro sociálně pojistné systémy
č. 1 (10. prosince 2010)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)