Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 22. do 28. 11. 2010

Pondělí 22. listopadu 2010

Předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti H. Langšádlová se v Bruselu zúčastní setkání předsedů výborů zabývajících se rovnými příležitostmi pořádaném v rámci belgického předsednictví.

Organizace Mensa České republiky pořádá

finále Logické olympiády 2010

pro děti základních a středních škol

od 10.00 – 14.00 hodin v místnosti č. 111

Pod záštitou předsedy výboru pro zdravotnictví Borise Šťastného se uskuteční

seminář na téma

„Mladí lékaři“

od 13.30 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
Seminář Mladí lékaři (22. listopadu 2010)

 

Úterý 23. listopadu 2010

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

Kontrolní výbor - v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 17.30 hodin

Návrh rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2011 – pokračování (přerušeno na 5. schůzi Kontrolního výboru)

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MF

Návrh prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na nového člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Mandátový a imunitní výbor - v místnosti č. 22

od 14.30 hodin

Disciplinární řízení proti poslanci Davidu Rathovi ve věci přestupku při jednání 7. schůze Poslanecké sněmovny dne 26. října 2010, popsaného v žádosti ministra financí České republiky poslance Miroslava Kalouska ze dne 27. října 2010 – pokračování přerušeného jednání

Petiční výbor - v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 15.00 hodin

1. Schválení programu 4. schůze PV

15.05 hodin

2. Návrh rozpočtu Úřadu vlády ČR na rok 2011 – kapitola 304

Uvede: L. Poul, vedoucí Úřadu vlády

Zpravodaj: posl. Václav Votava

15.25 hodin

3. Návrh rozpočtu Úřadu pro ochranu osobních údajů na rok 2011 – kapitola 343 Uvede: Igor Němec, předseda

Zpravodaj: posl. Jaroslav Škárka

15.45 hodin

4. Návrh rozpočtu Kanceláře VOP na rok 2011 – kapitola 309

Uvede: JUDr. Pavel Varvařovský, VOP

Zpravodaj: posl. František Laudát

16.05 hodin

5. Zpráva o činnosti VOP za 3. čtvrtletí 2010

Zpráva o jednotlivých věcech, v nichž nebylo dosaženo dostatečných opatření k nápravě ani postupem podle § 20 zákona č. 349/1999 Sb.

Uvede: JUDr. Pavel Varvařovský, VOP

Zpravodaj: posl. František Laudát

16.50 hodin

6. Zprávy o peticích přijatých PSP ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 9. do 30. 9. 2010 a za období od 1. 10. do 31. 10. 2010

16.55 hodin

7. Sdělení místopředsedkyně výboru

Pod záštitou předsedy výboru pro zdravotnictví Borise Šťastného pořádá

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ve spolupráci s výborem pro zdravotnictví

diskusní seminář na téma

„Prevence sezónní chřipky v ČR“

od 14.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Podvýbor VSRR pro veřejnou správu a informační systémy pořádá

seminář na téma

„Elektronizace veřejné správy“

aneb „Co ještě čeká Poslaneckou sněmovnu a Senát“

od 14.00 hodin v místnosti č. 108

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti - v místnosti č. 55

od 13.00 hodin

Podvýbor RV pro bankovnictví - v místnosti č. 56

od 9.30 hodin

Podvýbor VVVKMT pro regionální školství v místnosti č. 106

od 15.00 hodin

Sdělení předsedkyně

15.05 hodin

2. Volba místopředsedy

15.15 hodin

3. Informace MŠMT o průběhu a dosavadním vyhodnocení generálky státní maturity

Podvýbor pro přípravu novely zákona o jednacím řádu PS – v místnosti č. 23

od 15.30 hodin

Předseda výboru pro evropské záležitosti Jan Bauer a Nakladatelství C. H. Beck pořádají

slavnostní prezentaci knihy a zahájení jejího prodeje

Lisabonská smlouva, komentář

kolektivu autorů pod vedením Jindřišky Syllové, Lenky Pítrové a Heleny Paldusové

od 9.00 – 10.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 7 (23. listopadu 2010)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Prevence sezónní chřipky v ČR (23. listopadu 2010)
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 1 (23. listopadu a 1. prosince 2010)
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 1 (23. listopadu 2010)
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy
č. 1 (23. listopadu 2010)
Seminář Elektronizace veřejné správy (23. listopadu 2010)
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
č. 1 (23. listopadu 2010)

 

Středa 24. listopadu 2010

Ve dnech 24. – 26. listopadu navštíví Slovensko delegace zahraničního výboru vedená předsedou Davidem Vodrážkou.

Z programu: jednání se členy partnerského výboru, výboru pro evropské záležitosti a výboru pro obranu a bezpečnost, přijetí delegace předsedou Specializovaného trestního soudu a setkání s ministrem zahraničních věcí .

Rozpočtový výbor - v místnosti č. 111

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 345 - Český statistický úřad

Uvede: představitel ČSÚ

Zpravodaj: posl. I. Svoják

od 9.30 hodin

2. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 312 - Ministerstvo financí

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. V. Vilímec

od 10.00 hodin

3. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky

Uvede: vedoucí KPR

Zpravodaj: posl. M. Doktor

od 10.30 hodin

4. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

Uvede: vedoucí KPS PČR

Zpravodaj: posl. R. Fiala

od 11.00 hodin

5. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 396 – Státní dluh Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

od 11.30 hodin

Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 397 – Operace státních finačních aktiv

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

od 12.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry (tisk 98) Uvede: představitel MF Zpravodaj: posl. R. Fiala

od 14.00 hodin

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, (zákon o lihu), (sněmovní tisk 115)

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. P. Braný

od 14.45 hodin

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů (tisk 134)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Šnajdr

Ústavně právní výbor - v místnosti č. 55

od 10.00 hodin 1. – 2. Sdělení předsedkyně výboru

10.15 hodin

3.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 – kapitola č. 358 – Ústavní soud ČR

Uvede zást. Ústavního soudu ČR

Zpravodaj posl. Pavel Staněk

10.45 hodin

4.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 – kapitola č. 355 – Ústav pro studium totalitních režimů

Uvede zást. Ústavu pro studium totalitních režimů

Zpravodaj posl.. Pavel Staněk

11.15 hodin

5.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 – kapitola č. 336 – Ministerstvo spravedlnosti ČR

Uvede zást. Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Pavel Staněk

11.45 hodin

6.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU /kód dokumentu 10865/10, KOM(2010) 311 v konečném znění/

Uvede zást. Ministerstva dopravy ČR

Zpravodaj posl. Marek Benda

7.

Zelená kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky /kód dokumentu 11961/10, KOM(2010) 348 v konečném znění/

Uvede zást. Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodajka posl. Ivana Weberová

Výbor pro obranu a bezpečnost - v místnosti č. 311B

od 9.00 – 9.10 hodin

Schválení programu jednání

9.10-10.00 hodin

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 - kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad Odůvodní : ředitel NBÚ

Zpravodaj: poslanec Z. Boháč

10.00 -11.00 hodin

3. N ávrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 - kapitola 305 Bezpečnostní informační služba ČR

Odůvodní: ředitel BIS

Zpravodaj: pos. M. Pecina

11.00 -12.00 hodin

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 - kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti ČR - část vězeňství

Odůvodní: ministr spravedlnosti ,

Zpravodaj: posl. Z. Bebarová-Rujbrová

13.30 -14.30 hodin

5. Vystoupení rektora - velitele Univerzity obrany Brno profesora Rudolfa Urbana

14.3 0-15.15 hodin

6. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU /kód dokumentu10865/10, KOM (2010)311 v konečném znění/

Odůvodní: nám. ministra dopravy

Zpravodaj: posl. J. Krupka

15.20 -17.15 hodin

7. Návrh státního rozpočtu na rok 2011 - kapitola 314 Ministerstvo vnitra ČR

Odůvodní: ministr vnitra,

policejní president

Zpravodaj: posl.c J. Bauer

Výbor pro sociální politiku - v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 14.00 – 16.30 hodin

Sociálně pojistné systémy

hodnocení současného stavu

starobní důchody, invalidní důchody, nemocenské a úrazové pojištění

posudková služba

hlavní rysy připravované reformy

Odůvodní: zástupci MPSV

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

od 10.00 hodin v místnosti č. 106

1. Sdělení místopředsedy

10.30 hodin

2. Státní rozpočet na rok 2011, kapitola 334 – Ministerstvo kultury

odůvodní: zástupce MK

zpravodajka: posl. D. Filipi

11.30 hodin

3. Rozpočet Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj čs. kinematografie na rok 2011 odůvodní: zástupce MK

zpravodajka: posl. A. Hanáková

12.00 hodin

4. Rozpočet Státního fondu kultury na rok 2011

odůvodní: zástupce MK

zpravodajka: posl. I. Levá

14.00 hodin

5. Státní rozpočet na rok 2011, kapitola 361 - Akademie věd

odůvodní: zást. Akademie věd

zpravodaj: posl. R. Kostřica

15.00 hodin

6. Státní rozpočet na rok 2011, kapitola 321 - Grantová agentura

odůvodní: zást. Grantové agentury

zpravodaj: posl. I. Ohlídal

15.45 hodin

7. Státní rozpočet na rok 2011, kapitola 377 - Technologická agentura České republiky odůvodní: zást. Technologické agentury

zpravodaj: posl. M. Grebeníček

Zahraniční výbor - v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

Návrh státního rozpočtu na r. 2011 – Kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí

Uvede: zástupce MZV, zástupce MF

Zpravodaj: posl. D. Šeich

v 9.45 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi ČR a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi ČR a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Bruselu dne 15. března 2010 /sněmovní tisk 87/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. K. Kočí

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA) /sněmovní tisk 94/ Uvede: zástupce MO

Zpravodaj: posl. R. Kostřica

v 10.00 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé /sněmovní tisk 105/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. J. Hamáček

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 / tisk 108/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. D. Šeich

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států /sněmovní tisk 109/

Uvede: zástupce MŽP

Zpravodaj: posl. F. Novosad

v 10.30 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /tisk 126/

Uvede: zástupce ÚV

Zpravodaj: posl. J. Foldyna

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací /sněmovní tisk 127/ Uvede: zástupce ÚV

Zpravodaj: posl. P. Holík

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 128/ Uvede: zástupce ÚV

Zpravodaj: posl. T. Chalupa

v 11.00 hodin

Informace o povolební situaci v Barmě

Volba členů podvýborů

Zemědělský výbor - v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

Zahájení

od 10.05 hodin

Hlavní priority ministra zemědělství v následujícím období

Uvede: ministr Ivan Fuksa

od 10.30 hodin

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 (sněmovní tisk 102)

- Kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství (včetně finančních vztahů ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu); - nástroje realizace společné zemědělské politiky EU s dopady na státní rozpočet (přímé platby, dorovnání přímých plateb z národních zdrojů, podpora rozvoje venkova, opatření společné organizace trhu) Uvede: zást. MZ

Zpravodaj: posl. Jiří Papež

od 10.50 hodin

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 tisk 102

- Kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální

Uvede: zástupce ČÚZK

Zpravodaj: pos. L. Skopal

od 11.10 hodin

5. Informace z podvýborů, různé

5.1. Volba členů a předsedů podvýborů

Různé

od 12.30 hodin

Návštěva poslanců ve školícím středisku Státní veterinární správy (seznámení s agendou Státní veterinární správy ČR, aktuálně připravované legislativní změny veterinárního zákona).

Podvýbor VOB pro kontrolu akvizic MO a obchodu s vojenským materiálem

od 12.05 hodin v místnosti č. 316B


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 9 (24. listopadu 2010)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 6, změna: 24. 11. je začátek v 10:45. (24. a 25. listopadu 2010)
- Podvýbor pro kontrolu akvizic Ministerstva obrany a obchodu s vojenským materiálem
č. 2 (24. listopadu 2010)

 

Čtvrtek 25. listopadu 2010

Členové výboru pro evropské záležitosti přijmou

místopředsedu vlády Gruzie G. Baramidze

v 17.30 hodin v místnosti č. 6, Sněmovní 3

Rozpočtový výbor - v místnosti č. 111

od 9.00 hodin

10. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 303 - Senát Parlamentu Uvede: vedoucí KS PČR

Zpravodaj: posl. V. Votava

od 9.30 hodin

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 129)

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Votava

od 10.15 hodin

12. Zprávy, informace

Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2010 ( tisk 149)

- Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. až 3. čtvrtletí 2010

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 10.45 hodin

13. Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství

Rozpočtové opatření kapitoly 307 - Ministerstvo obrany

Uvedou: zástupci dotčených rezortů

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

14. Informace o činnosti podvýborů

Výbor pro evropské záležitosti - v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Problematika důchodové reformy – jak dál?

2. Zelená kniha – Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě /kód dokumentu 12102/10, KOM(2010) 365 v konečném znění/

uvede: zástupce MPSV

zpravodajka: posl. Soňa Marková

10.30 hodin

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/: kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa – v tom:

odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU

financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu a projektů finančních mechanismů

uvede: zástupce MF

zpravodaj: posl. Jan Bauer

4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru Regionů a parlamentům členských států – Přezkum rozpočtu EU /kód dokumentu 15285/10, KOM(2010) 700 v konečném znění/

uvede: zástupce MF

zpravodaj: posl. Jan Bauer

Návrh nařízení Rady (EU) č. …/…, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97

o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku /kód dokumentu 14496/10, KOM(2010)522 v konečném znění/

uvede: zástupce MF

zpravodaj: posl. Jan Bauer

6. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik /kód dokumentu 14520/10, KOM(2010) 526 v konečném znění/

uvede: zástupce MF

zpravodaj: posl. Jan Bauer

7. Návrh směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států /kód dokumentu 14497/10, KOM(2010) 523 v konečném znění/

uvede: zástupce MF

zpravodaj: posl. Jan Bauer

8. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy /kód dokumentu 14515/10, KOM(2010) 527 v konečném znění/ uvede: zástupce MF

zpravodaj: posl. Jan Bauer

14.00 hodin

9. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU /kód dokumentu 10865/10, KOM(2010) 311 v konečném znění/ uvede: zástupce MD

zpravodaj: posl. Viktor Paggio

14.30 hodin

10. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na informace v trestním řízení /kód dokumentu 12564/10, KOM(2010) 392 v konečném znění/ uvede: zástupce MS

zpravodajka: posl. Jana Suchá

15.00 hodin

11. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pracovní program Komise na rok 2011 VOL. I /kód dokumentu 15772/10, KOM(2010) 623 v konečném znění – VOL. I/ uvede: zástupce Úřadu vlády

12. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 4. října – 14. listopadu 2010 – doprojednání

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 15. – 21. listopadu 2010 uvede: posl. Jan Bauer

13. Obsazení podvýborů

Výbor pro obranu a bezpečnost - v místnosti č. 311B

od 9.00 – 11.15 hodin

8. N ávrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 - kapitola 307 Ministerstvo obrany České republiky

Odůvodní: ministr obrany, NGŠ AČR

Zpravodaj: posl. P. Hulinský

Výbor pro sociální politiku - v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 9.00 – 10.00 hodin

2. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a některé další zákony /sněmovní tisk 26/

Odůvodní: zást. skupiny předkladatelů

Zpravodaj: Lenka Kohoutová

10.00 -11.00 hodin

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 81, o inspekci práce v průmyslu a v obchodě, a Úmluva MOP č. 129, o inspekci práce v zemědělství /sněmovní tisk 44/ Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: Miroslav Opálka

11.00 -12.00 hodin

4. – 7.Volba členů, předsedů a místopředsedů podvýborů, sdělení předsedy výboru, různé, návrh termínu a pořadu 6. schůze výboru

13.00 -14.30 hodin

8. Návrh rozpočtu na rok 2011 - Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: Vladimíra Lesenská

14.30 -16.00 hodin

9. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/

Odůvodní: zást. skupiny předkladatelů

Zpravodaj: Milada Emmerová

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

od 9.00 hodin v místnosti č. 106

8. Státní rozpočet na rok 2011, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodajka: posl. V. Bohdalová

10.15 hodin

9. Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (tisk 80)

odůvodní: zást. předkladatelů

zpravodaj: posl. L. Jirků

11.00 hodin

10. Informace z výjezdního zasedání výboru v Brně

zpravodajka: posl. J. Wenigerová

11. Různé - doplnění členů podvýboru

14.30 hodin

12. Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o:

- čerpání strukturálních fondů

- seznámení s návrhem na placení "zápisného" na VŠ

- průběhu a dosavadním vyhodnocení generálky státní maturity
odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodajka: posl. A. Putnová

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže

"Obec přátelská rodině roku 2010"

organizované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pod záštitou

Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti, Sítě mateřských center v ČR

a Asociací center pro rodinu

od 12.00 hodin v místnosti č. 108

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor RV pro financování územních samospráv a využívání fondů Evropské unie

od 11.15 hodin v místnosti č. 111

Podvýbor VOB pro integrovaný záchranný systém - v místnosti č. 316B

od 11.35 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 6, změna: 24. 11. je začátek v 10:45. (24. a 25. listopadu 2010)
RV - Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
č. 2 (25. listopadu 2010)
- Podvýbor pro integrovaný záchranný systém
č. 2 (25. listopadu 2010)
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Seminář Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Obec přátelská rodině 2010 (25. listopadu 2010)

 

Pátek 26. listopadu 2010

Členové výboru pro obranu a bezpečnost přijmou

místopředsedu vlády Gruzie G. Baramidze

v 11.00 hodin v místnosti č. 316

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)