Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 1. do 7. 11. 2010

Pondělí 1. listopadu 2010

Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové se uskuteční

seminář na téma

Jak na chudobu a sociální začleňování

od 10.00 – 12.00 hodin v místnosti č. 48, tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

 

Úterý 2. listopadu 2010

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

7. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin.

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Rozpočtový výbor - v místnosti č. 56

od 8.00 hodin

  1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 158)
  2. Uvede: zástupce MF

    Zpravodaj: posl. J. Paroubek

  3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (tisk 157)
  4. Uvede: zástupce MF

    Zpravodaj: posl. L. Šincl

  5. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb.,

o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců (sněmovní tisk 133)

Uvede: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. V. Vilímec

Hospodářský výbor - v zasedací místnosti č. 306, Sněmovní 1

9.10 hodin
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) - sněmovní tisk 145

Předkládá: zástupce MPO ČR
Zpravodaj: posl. Milan Urban

Výbor pro sociální politiku - v zasedací místnosti č. 48/přízemí –

tzv. „Konírna“ vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

od 8.00 – 10.00 hodin

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 155/

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. Miroslav Opálka

Tisková konference předsedy výboru pro sociální politiku Martina Vacka k projednávanému zákonu od 10.00 hodin v atriu

Petiční výbor , Sněmovní 3, zasedací místnost č. 6 - přízemí

od 10.30 hodin

  1. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/

Uvede: zástupce MV

Zpravodaj: posl. Mgr. Z. Horníková


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 4 (2. listopadu 2010)

 

Středa 3. listopadu 2010

7. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

od 8.00 hodin v místnosti č. 106

1. Informace ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše:

- čerpání strukturálních fondů

- seznámení s návrhem na placení "zápisného" na VŠ

- průběh a dosavadní vyhodnocení generálky státní maturity

zpravodajka: posl. A. Putnová

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Poslankyně Hana Orgoníková převezme od tajemníka Sdružení pro výstavbu komunikace 1/11 – 1/57 Martina Dostála petiční archy s podpisy více než 28 000 občanů Moravskoslezského kraje, kteří nesouhlasí se zastavením realizace výstavby komunikace mezi Opavou a Ostravou

ve 14.30 hodin v místnosti č. 23.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

- Podvýbor pro kontrolu akvizic Ministerstva obrany a obchodu s vojenským materiálem
č. 1 (3. listopadu 2010)

 

Čtvrtek 4. listopadu 2010

7. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová se ve dnech 4. – 5. listopadu zúčastní ve Varšavě 12. setkání předsedů parlamentů zemí Regionálního partnerství.

Hospodářský výbor pořádá seminář na téma

„Aktuální otázky v sektoru elektronických komunikací“

od 13.00 – 17.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Stálá komise PS pro kontrolu činnosti BIS

od 14.00 hodin místnost č. 103B


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 6 (4. listopadu 2010)
Výbor pro životní prostředí
č. 4 (4. listopadu 2010)
RV - Podvýbor pro daně, cla a loterie
č. 1 (4. listopadu 2010)
RV - Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
č. 1 (4. listopadu 2010)
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 1 (4. listopadu 2010)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 2 (4. listopadu 2010)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 1 (4. listopadu 2010)

 

Pátek 5. listopadu 2010

7. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)