Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 18. do 24. 10. 2010

Pondělí 18. října 2010

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme

slovenskou premiérku Ivetu Radičovou

v 15.30 hodin v místnosti č. 120.

Fototermín: 15.25 hodin

Místopředseda zahraničního výboru David Šeich se ve dnech 18. – 19. října zúčastní v Bruselu konference předsedů zahraničních výborů parlamentů členských zemí EU.

Členové zahraničního výboru přijmou

ministra zahraničních věcí Bulharska Nikolaje Mladenova

v 11.00 hodin v místnosti č. 250, Sněmovní 1

Slavnostní zahájení výstavy

Vladimír Hanuš

Oblaka z těl polí

od 17.00 hodin v kuloárech Poslanecké sněmovny

 

Úterý 19. října 2010

Akce nejsou hlášeny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 1 (19. až 21. října 2010)

 

Středa 20. října 2010

Podvýbor VVVKMT pro heraldiku a vexilologii – výjezdní zasedání v provozním středisku Kanceláře PS v Lipnici nad Sázavou

Projednávání žádostí o udělení práva užívat znak a vlajku.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 1 (19. až 21. října 2010)

 

Čtvrtek 21. října 2010

Konference eurodanubijské skupiny Mezinárodní unie soudních exekutorů

pod záštitou ústavně právního výboru pořádá

mezinárodní konferenci na téma

„Postavení soudního exekutora v systému justice“

od 10.00 – 17.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
Seminář Postavení soudního exekutora v systému justice (21. října 2010)
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 1 (19. až 21. října 2010)

 

Pátek 22. října 2010

Akce nejsou hlášeny

SDĚLENÍ REDAKCÍM

U příležitosti státního svátku se ve čtvrtek 28. října 2010 už tradičně uskuteční Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně. Reprezentační sály, hlavní jednací síň, zasedací místnosti a kanceláře některých parlamentních výborů i další prostory sídla Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze na Malé Straně budou přístupny od 9.00 do 16.00 hodin od vchodu z Malostranského náměstí č.19, kde budou na skupiny návštěvníků čekat průvodkyně Pražské informační služby, které hosty během cca hodinové prohlídky seznámí s historií budov, architektonickými zajímavostmi i s jejich současným využitím. Vstup je zdarma.

Prosíme redakce o zprostředkování této informace občanům.

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)