Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 11. do 17. 10. 2010

Pondělí 11. října 2010

Občanské sdružení Rytmus srdce pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové pořádá

seminář na téma „Fibrilace síní není neškodnou arytmií“

od 10.00 – 13.00 hodin v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Pod záštitou poslankyně Ivany Řápkové se uskuteční seminář na téma

„Legislativní možnosti řešení problematiky sociopatologických

jevů nepřizpůsobivých“

od 10.00 – 14.00 hodin v místnosti č. 108 – Státní akta

 

Úterý 12. října 2010

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme předsedu kanadského Senátu Noëla Kinsellu

v 10.00 hodin v místnosti č. 120

Sdružení na ochranu vlastníků automobilů SOVA a hospodářský výbor

pod záštitou místopředsedy HV Stanislava Humla pořádá seminář na téma

„Přetáčení tachometrů u vozidel – kolize s právem“

od 10.00 – 14.00 hodin v místnosti č. 55

Stálá komise PS pro kontrolu činnosti BIS - od 10 hod. v místnosti č.103 B


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 1 (12. října 2010)

 

Středa 13. října 2010

Rozpočtový výbor - v místnosti č. 111

od. 9.00 hodin

 1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 (tisk 102 – příprava usnesení pro 1. čtení) a návrh na způsob jeho projednání a projednání návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013 (tisk 103)
 2. Výklad: ministr financí M. Kalousek

  Zpravodaj: P. Suchánek

  od 10.00 hodin

 3. Vládní návrh zákona o finančním zajištění (tisk 84)
 4. Uvede: zástupce MF

  Zpravodaj: M. Doktor

 5. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění (tisk 85) Uvede: zástupce MF
 6. Zpravodaj: M. Doktor

  od 10.30 hodin

 7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 8. (tisk 17) Uvede: zástupce MF

  Zpravodaj: posl. J. Smýkal

  od 11.00 hodin

 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi ČR a Marockým královstvím o změně Dohody mezi ČR a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic (tisk 71) Uvede: zástupce MF
 10. Zpravodaj: posl. M. Vostrá

 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi ČR a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi ČR a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (tisk 87)

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

7.– 9.Zprávy, sdělení předsedy, různé, rozpočtová opatření

Ústavně právní výbor - v místnosti č. 55

od. 10.00 hodin

1., 2. Sdělení předsedkyně výboru, návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.15 hodin

3.

Návrh poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (tisk 11)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Stanislav Křeček

Zahraniční výbor - v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Protokol o přechodných ustanoveních, připojený ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o fungování Evropské unie a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podepsaný dne 23. června 2010 v Bruselu /sněmovní tisk 48/ Uvede: zástupce MZV

Zpravodaj: posl. T. Chalupa

2. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, podepsaná v Lucemburku dne 29. dubna 2008 /sněmovní tisk 63/ Uvede: zástupce MZV

Zpravodaj: posl. D. Šeich

v 9.30 hodin

3. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v Praze /sněmovní tisk 14/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. K. Konečná

4. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 3. června 2010 v Podgorice /sněmovní tisk 19/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. D. Šeich

5. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. března 2010 v Bejrútu /sněmovní tisk 20/ Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. R. Böhnisch

6. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 18. listopadu 2009 v Rijádu /sněmovní tisk 39/ Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. P. Holík

7. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 24. srpna 2009 v Taškentu /sněmovní tisk 40/ Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Kubata

8. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze /sněmovní tisk 41/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. P. Gandalovič

9. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 42/ Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. J. Fischerová

10. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi /sněmovní tisk 43/ Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. L. Andrýsová

11. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 19. března 2010 v Rabatu /sněmovní tisk 71/ Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. J. Fischerová

12. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. června 2010 v Bělehradě /sněmovní tisk 34/ Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. J. Foldyna

 1. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009 /sněmovní tisk 35/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. J. Foldyna

14. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pekingu dne 28. srpna 2009 /sněmovní tisk 36/ Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. K. Končická

15. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících protokolů /sněmovní tisk 52/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. K. Kočí

16. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie /sněmovní tisk 86/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. K. Konečná

v 10.40 hodin

17. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsaná v Canbeře 16. září 2009 /tisk 18/ Uvede: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. R. Witoszová

18. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou, podepsaná v Praze 8. června 2010 /sněmovní tisk 72/

Uvede: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. G. Pecková

19. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi ČR a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 25. března 2010 /sněmovní tisk 73/ Uvede: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. R. Witoszová

v 11.00 hodin

20. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou ČR a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, podepsaná dne 30. listopadu 2009 v Bruselu /tisk 49/

Uvede: zástupce MV

Zpravodaj: posl. F. Novosad

21. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou ČR a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 9. února 2010 v Praze /sněmovní tisk 60/ Uvede: zástupce MV

Zpravodaj: posl. P. Gandalovič

22. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi ČR a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi ČR a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996, podepsaná dne 13. května 2010 v Bratislavě /sněmovní tisk 59/ Uvede: zástupce MV

Zpravodaj: posl. L. Andrýsová

23. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi ČR a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob, podepsaná dne 17. května 2010 v Jerevanu /sněmovní tisk 61/ Uvede: zástupce MV

Zpravodaj: posl. F. Novosad

24. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi ČR a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území, podepsaná dne 17. září 2009 v Praze /sněmovní tisk 50/ Uvede: zástupce MV

Zpravodaj: posl. G. Pecková

 1. Zřízení podvýborů zahraničního výboru

ve 14.00 hodin

26. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou ČR a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 54/ Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. J. Hamáček

27. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou ČR a vládou Arménské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 56/ Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. K. Končická

28. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi ČR a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko - slovenských státních hranicích /sněmovní tisk 55/ Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. R. Böhnisch

29. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu Návrh na přístup ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) týkajícímu se elektronického nákladního listu /sněmovní tisk 57/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. F. Novosad

ve 14.30 hodin

30. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 58/ Uvede: zástupce MŠ

Zpravodaj: posl. R. Kostřica

31. Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie /sněmovní tisk 62/

Uvede: zástupce MPO

Zpravodaj: posl. R. Böhnisch

32. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

 • aktuální přehled

Uvede: zástupce MZV

zást. Parlamentního institutu

Poslanec Evropského parlamentu Milan Cabrnoch pořádá pod záštitou

předsedy zdravotního výboru Borise Šťastného

seminář na téma

Transplantace v České republice a evropská legislativa

od 9.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Cílem bude představit dopady směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci na současný systém transplantací v ČR.

Tisková konference ve 13.00.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 5 (13. října 2010)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Transplantace v České republice a evropská legislativa (13. října 2010)

 

Čtvrtek 14. října 2010

Hospodářský výbor pořádá seminář na téma

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích

od 13.00 do 16.30 hod. v místnosti č. 205, Sněmovní 1.

Po semináři bude jednat podvýbor pro dopravu.

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro dopravu
č. 1 (14. října 2010)

 

Pátek 15. října 2010

Akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)